गुंतवणुक

सेल चा price and volume chart

Posted
13 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

आता आपण ५ दिवसांचा weekly चार्ट पाहु,

Chart-2 5 Days
प्राईज रेजं ८१ ते ७९.
हाय्= ८४
लो ७९.

106676.png

प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

volume विश्लेषण

Posted
13 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

Analysing Volume and Making Buy, Sale Decisions
Volume plays an important role in the price. Usually a when stock price breaks out to Upside, its the volume factor thats playing the role. If you pay close attention to "volume" you can make Buy decisions. But when price breaks out to downside volume may or may not be playing the role.
An increase in trading volume signifies the upside breakout from a price fromation. The larger the increase in volume, the greater is the price rise potential.

प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

स्टॉक मार्केट - उच्चांक आणि तुटणे

Posted
13 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

गेल्या शूक्रवारी स्टॉक मार्केटने उच्चांक गाठला. ११९३० पॉईंटस!

प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

Balance Sheet आर्थीक ताळेबंद

Posted
13 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

Balance Sheet is a snapshot of a business at A POINT of Time. At a particular date, usually financial year-end date, all the assets and liabilities are counted and presented as a statement. This gives the overall picture of a company. Why read balance sheet? What Do I care about that company? If you are an investor in that company then yes you HAVE to care otherwise NO.

Balance sheet is divided in 2 parts.

प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

मी किती स्टॉकस मध्ये invest करु?

Posted
13 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

मी किती स्टॉकस मध्ये invest करु? हा प्रश्न मला माझ्या मित्राने विचारला त्याला मी वॉरन बफेटचा विव्ह्यू सांगीतला. वॉरन बफेटच्या मते have all your eggs in few basket and watch them grow.

प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

स्टॉक रिसर्च

Posted
13 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

स्टॉक रिसर्च.
जगातील जे successful traders आहेत ( ज़िम क्रेमर, अलेक्सझांडर एल्डर वैगरे) त्यांचा मते इन्वेस्टिंग इज अ गेम ऑफ़ सायकॉलॉजी.

प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

Mutaual Funds म्हणजे काय?

Posted
13 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

लहानपणी माझ्या आई ने मला एक माणूस नी त्याचे ५ मुलाची गोष्ट सान्गीतली होती. एका मूलाला कोनीही त्रास देउ शकतो, पण जेव्हा ते ५ ची जन एकत्र येतात तेव्हा they are the winners कारण आता ते ५ बोट नसतात तर एक मूठ म्हनून काम करत असतात.

प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

स्टॉक म्हणजे काय?

Posted
13 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

मी लहान असताना आमच्या शेजारी माझी मावशी पण रहायची. माझी मावस बहीन मनीषा नी मी बरोबरीचेच. लहानपनी एके दिवशी माझ्या काकानी तिला एक पिगी बैन्क आनून दिली. मनीषा मला म्हनाली की ति बचत करनार आहे.

प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

Pages

Subscribe to RSS - गुंतवणुक