विचार

Balance Sheet आर्थीक ताळेबंद

Posted
13 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

Balance Sheet is a snapshot of a business at A POINT of Time. At a particular date, usually financial year-end date, all the assets and liabilities are counted and presented as a statement. This gives the overall picture of a company. Why read balance sheet? What Do I care about that company? If you are an investor in that company then yes you HAVE to care otherwise NO.

Balance sheet is divided in 2 parts.

प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

मी किती स्टॉकस मध्ये invest करु?

Posted
13 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

मी किती स्टॉकस मध्ये invest करु? हा प्रश्न मला माझ्या मित्राने विचारला त्याला मी वॉरन बफेटचा विव्ह्यू सांगीतला. वॉरन बफेटच्या मते have all your eggs in few basket and watch them grow.

प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

स्टॉक रिसर्च

Posted
13 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

स्टॉक रिसर्च.
जगातील जे successful traders आहेत ( ज़िम क्रेमर, अलेक्सझांडर एल्डर वैगरे) त्यांचा मते इन्वेस्टिंग इज अ गेम ऑफ़ सायकॉलॉजी.

प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

Mutaual Funds म्हणजे काय?

Posted
13 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
12 वर्ष ago

लहानपणी माझ्या आई ने मला एक माणूस नी त्याचे ५ मुलाची गोष्ट सान्गीतली होती. एका मूलाला कोनीही त्रास देउ शकतो, पण जेव्हा ते ५ ची जन एकत्र येतात तेव्हा they are the winners कारण आता ते ५ बोट नसतात तर एक मूठ म्हनून काम करत असतात.

प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

स्टॉक म्हणजे काय?

Posted
13 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
12 वर्ष ago

मी लहान असताना आमच्या शेजारी माझी मावशी पण रहायची. माझी मावस बहीन मनीषा नी मी बरोबरीचेच. लहानपनी एके दिवशी माझ्या काकानी तिला एक पिगी बैन्क आनून दिली. मनीषा मला म्हनाली की ति बचत करनार आहे.

प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

अवांतर

Posted
13 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
12 वर्ष ago

स्नो वितळून गेला आहे तेव्हा लोकहो तुम्हाला इथे धुडगूस घालायला, बागडायला काही हरकत नाही. फक्त शेजारी ललिताताई आहेत त्याना त्रास होणार नाही याची काळजी घ्या. सर्व मायबोलीकरांचे इथे स्वागत आहे.

विषय: 
प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

Go Pats Go...

Posted
14 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
12 वर्ष ago

Go Pats go .... wow, I do not understand delicacies of the rules but whatever took place on field yesterday was way fierce. However, the way pats played, was simply superb. It demanded throughout overall excellence. They did it in style, keeping cool heads and rising above challenge, everytime asked for, just like the champions do.

Colts, steelers and Eagles are hunted ...

विषय: 
प्रकार: 

ओनामा

Posted
15 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
12 वर्ष ago

इथे काय लिहावे हा खरच एक प्रश्न आहे. यक्षप्रश्न म्हणण्याएवढे मोठे असे काहीच नाहिये. options बरेच आहेत.

प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - विचार