दु:खद घटना

Submitted by admin on 8 August, 2013 - 00:36

काही दु:खद घटना घडल्या तर त्यासंबंधी एकत्रीत बोलायला हा धागा वापरा.

जुना धागा : http://www.maayboli.com/node/2296

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

योग यांच्या मातोश्रींना श्रद्धांजली.:अरेरे: ईश्वर त्यांना या दुखा:तुन सावरण्याचे बळ देवो.

Sad

Oh yogesh, take care of urself and family members.

योगेश, फार वाईट वाटले.

काकुंना माझी भावपुर्ण श्रद्धांजली. त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना.

Sad

Pages