न्यु जर्सी ए.वे.ए.ठी. अर्थात बाराकरांचा जी. टी. जी. २४ जुलै २०१०

Submitted by अनिलभाई on 21 May, 2010 - 20:42

ए. वे. ए. ठि. शनिवार दि. २४ जुलै २०१० रोजी सकाळी बरोब्बर ११ वाजून एकूणचाळीस मिनिटे नि तेहेतीस सेकंदाने चालू होईल. व ते संध्याकाळी पाच वाजून सतरा मिनिटे नि एकवीस सेकंदांनी संपेल.
या वेळा बंधनकारक नाहीत. कंटाळा आल्यास आधी गेले तरी चालेल, किंवा गंमत वाटत असेल तर थांबले तरी चालेल.
पोशाख :
भारतीय सणासुदीचा

पत्ता : स्वाती आंबोळे ह्यांच्या घरी. सर्वाना इ-मेल केला आहे. नाही मिळाल्यास स्वातीना इ-मेल पाठवा.

gtg_list२.JPG

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

ह्या मेनु बरोबर , नऊवारी साडी आणि धोतर्-फेट्याचा आहेर ठेवायला विसरु नका हो. Proud
मेनु वाचुन $५०० च तिकिट काढुन याव का काय अस वाटलं. Happy

एग्जॉटिक Lol
जिलबीचा इतिहास गट्गच्या आधी कळावा म्हणून स्वातीला 'योग्य' सूत्रांना संपर्क करायचं जाहीर आवाहन करण्यात येत आहे. Proud

सीमा, ये खरंच. Happy
(ते $५०० वगैरे कशाला ऐकवायला हवं म्हणते मी! :P) Light 1

ड्रेसकोड ठेवायचा का खरंच? Happy

ह्या गटगसाठी येणार्‍या बॉस्टनवासीयांना आमच्या घरी मुक्कामी रहायचे आग्रहाचे आमंत्रण (मागील पानावरुन पुढे चालू....) बरका Happy

ड्रेस कोड म्हटल्यावर मला , लालु मोठ कुंकु लावुन ,भवानी माता तलवार चालवत नऊवारी साडी नेसुन आलेली दिसती आहे. Lol स्वाती आणि मृ पंचारती घेवुन शेजारी. Proud
आता ढाल घेवुन कोण उभ असणार ते विचारु नका. Wink ~D

लालू येणार्‍यांवर तलवार चालवणार असेल तर आम्ही पंचारत्या कोणापुढे ओवाळायच्यात सीमा? Proud
लालूपुढे का? Lol

इथेही गनिमी कावा? काय म्हणावे तुमच्या कोल्लापूर फळ्ळीला?
मुद्दलातच प्रतिस्पर्ध्याकडे नुसतीच ढाल अन म्हणे आमचं पायदळ सगळ्यात उत्तम!
Proud ( हे नाही दिलं तर उगाच लोकं उर्मट वगैरे समजायचे मला) Light 1 पण घ्या!!!

आता ढाल घेवुन कोण उभ असणार ते विचारु नका. >>> Lol
लालू येणार्‍यांवर तलवार चालवणार असेल तर आम्ही पंचारत्या कोणापुढे ओवाळायच्यात सीमा?>>> हो (तिला शांत करायला) Proud

काही प्रश्नः
मंगेश देशपांडे यांचे काय ठरले? चमन म्हणजेच विकु ना?
नि आता एव्हढे पदार्थ आणणार म्हंटल्यावर खायला तीस लोक तरी लागतीलच. 'सिम' यांचे काय झाले?

कसला भन्नाट मेनु आहे!!!
अरेरे मी सगळे मिसणार, सीमा तु इथेच ये, इथले वाचून जमलं तर एक-दोन पदार्थ करुन खाउ आपण २४ला.

चमन म्हणजे विकु नाही झक्की. चमन म्हणजे विशाल. ज्यानी तुमच्या ए वे ए ठि ला पानं (खायची) आणली होती तो. विकु म्हणजे जे ते गृहस्थ जे लवकर निघुन गेले आणि जितका वेळ होते तितका वेळ त्यांनी सायोच्या मुलाला येंटरटेन करायचा साहसी प्रयत्न केला.
सिम कोण? तो एकदाच काहीतरी विचारुन गेला आणि तुम्ही त्याची पण चौकशी सुरु केली?

Rofl सिंडी , सायो तुमचा ड्रेस कोड ठरवा. Proud
ह्या मेनुला नऊवारी कम्फर्टेबल असावी. आता मला कळल खेडेगावात बाया नऊवारी साडी आणि बाप्ये धोतर का नेसतात ते. आणि मी समजत होते संस्कृती. Lol

ह्या मेनुला नऊवारी कम्फर्टेबल असावी. आता मला कळल खेडेगावात बाया नऊवारी साडी आणि बाप्ये धोतर का नेसतात ते. आणि मी समजत होते संस्कृती. >>> Lol

Pages