कर्करोगाशी सामना

अधिक माहिती

कर्करोगाशी सामना करणं रुग्णाला आणि त्याच्या नातेवाईकांनाही खूप अवघड जातं. यातून गेलेले किंवा जाणारे कुणी भेटले तर एकमेकांना मदत करता यावी या हेतूने या आधारगटाची सुरवात केली आहे.

शीर्षक लेखक प्रतिसाद शेवटचा प्रतिसाद
Wilms tumour childhood cancer प्रश्न VaibhaviOvee 17 Aug 12 2017 - 2:51pm
कॅन्सर पेशंटकरता उपयुक्त माहिती प्रश्न मामी 25 Jan 27 2015 - 5:24am
माहीती हवी आहे. लेखनाचा धागा कविता१९७८ 9 Jan 30 2015 - 1:22pm
किडनी साफ करण्याचे हर्बल औषध लेखनाचा धागा प्रमोद् ताम्बे 31 Jun 22 2016 - 5:22am
कर्करोगाशी सामना  लेखनाचा धागा प्रमोद् ताम्बे 1 Apr 1 2014 - 11:59pm
कर्करोगाबाबत आपल्याला काय माहीत असायला हवे-भाग एकूण ४ पैकी ४ लेखनाचा धागा नरेंद्र गोळे 16 Jun 30 2013 - 10:42am
कॅन्सर तज्ञांबद्दल माहिती  लेखनाचा धागा चनस 40 Jan 4 2016 - 3:16am
कर्करोगाबाबत आपल्याला काय माहीत असायला हवे-भाग एकूण ४ पैकी १ लेखनाचा धागा नरेंद्र गोळे 23 Jun 29 2013 - 12:55pm
कर्करोगाबाबत आपल्याला काय माहीत असायला हवे-भाग एकूण ४ पैकी २ लेखनाचा धागा नरेंद्र गोळे Jun 26 2013 - 10:02pm
कर्करोगाबाबत आपल्याला काय माहीत असायला हवे-भाग एकूण ४ पैकी ३ लेखनाचा धागा नरेंद्र गोळे Jun 26 2013 - 10:06pm

Pages