विनोदी लेखन

अधिक माहितीगुलमोहर - विनोदी लेखन

Marathi Humor | Marathi Vinodi sahitya

शीर्षक लेखक प्रतिसाद शेवटचा प्रतिसाद
आमची मंगळ वारी !  लेखनाचा धागा vijaykulkarni 17 Apr 16 2017 - 9:25am
किस्से आणि निरीक्षणं (भाग ९)....”तन्मय”- एक रहस्यमय प्रवास. लेखनाचा धागा बग्स बनी 17 Apr 15 2017 - 12:45pm
किस्से आणि निरीक्षणं (भाग ६)....काॅप्या, परिक्षा, पेपर, अन् फाटका खिसा. लेखनाचा धागा बग्स बनी 37 Apr 14 2017 - 8:50am
कथा कशी लिहावी?? प्रश्न prasad inamke 7 Apr 13 2017 - 5:51am
किस्से आणि निरीक्षणं (भाग ७)....गमतीशीर हॉलीवूड. लेखनाचा धागा बग्स बनी 17 Apr 5 2017 - 1:41am
किस्से आणि निरीक्षणं (भाग ५)....खरवस. लेखनाचा धागा बग्स बनी 8 Mar 12 2017 - 6:14pm
किस्से आणि निरीक्षणं (भाग ४).....इनिस्पेक्टर भिडे/भेंडे लेखनाचा धागा बग्स बनी 19 Mar 9 2017 - 8:01am
किस्से आणि निरीक्षणं (भाग ३) ...अन् बल्ब पेटला. लेखनाचा धागा बग्स बनी 16 Mar 9 2017 - 2:15pm
किस्से आणि निरीक्षणं (भाग २)....ट्राफिक मधली गम्मत. लेखनाचा धागा बग्स बनी 7 Mar 7 2017 - 4:06am
५) गुप्तहेर बबन बोंडे - कोंडासुराचा वध लेखनाचा धागा सखा 16 Apr 8 2017 - 8:13am

Pages