निकोटिना निकोटिना

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 24 January, 2016 - 01:16

निकोटिना निकोटिना
न्हाउ घाल माझ्या मना

विड्या माझ्या अळुमाळु
ओठ बघे चुरगळु
नको नको म्हणताना
हात धजे पेटविण्या

ठासुनिया चिलिम फार
ओढणार ओढणार
नको नको म्हणताना
धूर जाई घरभरा

नको नको किती म्हणु
तल्लफ ही किती ताणु
बोलवातो व्यसनाचा
वेध मला धुम्रपाना

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users