पेशवा यांचे रंगीबेरंगी पान

चंद्र-कळा

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

चंद्र फुलांचे हार गळा
रात्र सजविशी अंग-कळा || धृ. ||

धुंद धुंद मन, बहर-बंध तन
स्पर्श रेशमी, घुसमटतो घन
छेड काढता, लटक्या रागे
म्हणसी मजला 'कृष्ण-काळा'! || १ ||

देह उमलले, मिठीत रमले
श्वास केतकी, गुंफून पडले
रात्री मधूनी, कळीकाळाच्या
रंगला हा रास खुळा || २ ||

एकतनुता, एकतानता,
द्वैत मिटले, दोघांकरता
आसक्तीच्या मैफीलीतह्या
जीव भोगे ब्रह्म-कळा || ३ ||

प्रकार: 

1) कर्गो कल्ट, 2) cymatic

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

Thought you might like this!
Cargo cult:
A cargo cult may appear in tribal societies in the wake of interaction with technologically advanced, non-native cultures. The cult is focused on obtaining the material wealth of the advanced culture through magical thinking, religious rituals and practices, believing that the wealth was intended for them by their deities and ancestors. ...

read on on wikipedia....
------------------
http://en.wikipedia.org/wiki/Cargo_cult
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/6370991.stm

नाद्ब्रह्म ?
cymatic experiment:

विषय: 
प्रकार: 

CONSORTIUM OF PUBGOING, LOOSE AND FORWARD WOMEN : Pink Chaddi Campaign!!!!

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

CONSORTIUM OF PUBGOING, LOOSE AND FORWARD WOMEN

What is the Pink Chaddi Campaign?

The Pink Chaddi Campaign kicked off on 5 February 2009 to oppose the Sri Ram Sena. The campaign is growing exponentially (4,500 at this point in the life of our Consortium of Pub-going, Loose and Forward Women) and that is not surprising. Most women in this country have enough curbs on their lives without a whole new franchise cashing in with their bully-boy tactics. Of course, a lot of men have joined the group as well.

प्रकार: 

मेडिआ आणि अतिरेक

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
12 वर्ष ago

मेडिआचा वापर हा अतिरेकी फोर्स मुल्टिप्लायर मह्णुन करत आहेत आणि ते थांबायला हवे. जसे अतिरेक्यांशी कुठल्याही वाटाघाटी करणार नाहि हि भुमिका योग्य आहे तशाच प्रकारचि भुमिका मेडिआने घ्यावी.

विषय: 
प्रकार: 

तुम्हीच शोधा

Posted
13 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
13 वर्ष ago

जेंव्हा भळभळत असतात
जखमा आणि कवी भेटतो
काय बघतो? काय दिसते?
काय घेउन जातो?

तुमच्यावर इलाज करण्यासाठी
एखादा डॉक्टर येइल कदाचीत नाही
कवी साथ देइल? दिली तर कोणाची देइल?
कवीसाठी सगळ्याच जखमा साथीच्या असतात

विषय: 
प्रकार: 

प्रथमेषा..

Posted
16 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
13 वर्ष ago

आकाराची रेघ काचते अव्यक्त आतली बोली
पाय उचलता दिशा जन्मते ही कसली रे खेळी?
ज्या ढोलावर थाप घालता घुमे निवळ शांतता...
त्या जातीचा शब्द रचण्या, तुझी याचतो तुर्यावस्था

विषय: 
प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - पेशवा यांचे रंगीबेरंगी पान