प्रथमेषा..

Posted
15 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
12 वर्ष ago
Time to
read
<1’

आकाराची रेघ काचते अव्यक्त आतली बोली
पाय उचलता दिशा जन्मते ही कसली रे खेळी?
ज्या ढोलावर थाप घालता घुमे निवळ शांतता...
त्या जातीचा शब्द रचण्या, तुझी याचतो तुर्यावस्था

विषय: 
प्रकार: 

हे वाचलंच नव्हतं. केवळ महान रे जया.
पाय उचलता दिशा जन्मते...... जायलाच हवे नाही का प्रत्येकाला कुठेतरी चं एक्स्टेन्शन... Happy