साई

श्रीसाईसच्चरित - शब्दार्थ आणि भावार्थ भाग १

Submitted by आनन्दिनी on 13 April, 2017 - 05:03

श्रीसाईसच्चरित - शब्दार्थ आणि भावार्थ

हरिः ॐ

अध्याय १, भाग १.

मंगलाचरण

॥ श्रीगणेशाय नम: ॥ श्रीसरस्वत्यै नम: ॥ श्रीगरुभ्यो नम: ॥
श्रीकुलदेवतायै नम: ॥ श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नम: ॥ श्रीसद्गुरुसाईनाथाय नम: ॥
प्रथम कार्यारंभस्थिती । व्हावी निर्विन्घ परिसमाप्ती ।
इष्टदेवतानुग्रहप्राप्ती । शिष्ट करिती मंगलें ॥१॥
मंगलाचरणाचें कारण । सर्व विन्घांचें निवारण ।
इष्टार्थसिद्धि प्रयोजन । अभिवंदन सकलांचें ॥२॥

ओम ब्रह्मांड साई गोविंदा पथक मालाड वेस्ट

Submitted by सचिन राव on 13 October, 2011 - 07:13

Om Brahmand Sai Govinda Pathak-Malad W(Thane 8Thar) 03.jpg ओम ब्रह्मांड साई गोविंदा पथक ८ थर ठाणे नवी मुंबई Om Brahmand Sai Govinda Pathak-Malad W(Thane 8Thar) 03_0.jpg ओम ब्रह्मांड साई गोविंदा पथक ८ थर ठाणे नवी मुंबई

गुलमोहर: 

साई आणि स्वामी

Submitted by Trupti Amberkar on 13 May, 2011 - 03:46

साई आणि स्वामी
साई आणि स्वामी असती एक
त्यामध्ये करू नका भेद
साई असती वासराची गाय
स्वामी करती दुष्टांचा न्याय
दोघेही तारती संकटातूनी
सदा असू देत नाव त्यांचे मनी
जय श्री स्वामी समर्थ ...
जय साई राम...
तृप्ती (पिंकी)

trupti amberkar

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

अंतिम सत्य!

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

नुकतेच श्री सत्य साई बाबा यांचे निधन झाले. देव त्यांना सद्गती देवो!

विषय: 
प्रकार: 
Subscribe to RSS - साई