नागेश्वर

नागेश्वर खेड चिपळूण मार्गे

Submitted by Srd on 20 March, 2013 - 11:10

भाग(१)

मी नोव्हेँबर २००६ मध्ये
फक्त नागेश्वरला गेलो होतो त्याबद्दल :
प्रथम खेड डेपोला(०२३५६ २६३०२६) डोंबिवलीहून फोन केला
"चोरवणे बस कधी सुटते ?" .
"तुम्हाला नागेशवरला जायचे असेल तर दिवा सावंतवाडीने वेळेवर आल्यास(११.००)साडेअकराची
आणि कोकणकन्याने ०३.४५ची मिळेल पण शाळेच्या बस आहेत तुमच्या रेल्वेसाठी थांबत नाहीत " इति कंट्रोलर .

दुसऱ्‍या दिवशी दिवा गाडीने गेलो ११ला खेड !!
झटपट भरणे नाक्यावरून डेपो गाठला ,
साडेअकराची चोरवणे
मिळाली .
भरणे नाक्यानंतर स्टेशनच्या उत्तरेकडल्या पुलावरही बस थांबली .

शब्दखुणा: 

वासोटा ते नागेश्वर:अंतिम भागः रोमांचक थरार !

Submitted by Yo.Rocks on 30 November, 2011 - 12:43

वासोटा ते नागेश्वरः भाग१- प्रवास बोटीचा !
http://www.maayboli.com/node/30718

वासोटा ते नागेश्वरः भाग२: दर्शन वासोटा
http://www.maayboli.com/node/30767

- - - - - - -- - - - - -- - - -- - - -- - - - -

वासोटयाहून नागेश्वरला जायचे तर वासोटा पुन्हा अर्धा उतरावा लागतो... वासोटयाकडे जाणार्‍या वाटेलाच एक नागेश्वरकडे जाणारा फाटा फुटतो.. इथे दिशादर्शक बाणाचा फलक आहे जो एका घनदाट जंगलातून वाट दाखवतो ! इकडून जाताना ठरले की ग्रुपमध्येच रहावे.. एकटे पडू नये.. ! नि वाटचाल सुरु झाली..

प्रचि १:

गुलमोहर: 

वासोटा ते नागेश्वरः भाग२: दर्शन वासोटा

Submitted by Yo.Rocks on 24 November, 2011 - 13:55

वासोटा ते नागेश्वरः भाग१- प्रवास बोटीचा !
http://www.maayboli.com/node/30718

इथून पुढे....

गुलमोहर: 

नागेश्वर

Submitted by दादाश्री on 9 March, 2011 - 02:10

चोरवणे गावातून नागेश्वर कडे जाताना घेतलेले काही प्र.ची. इथे देतोय
दुर्गप्रेमिंना सस्नेह भेट :-).........
प्रथम दर्शन...

m.jpg

गावातून दिसणारा वासोटा किल्ला

m 1.jpg

चोरवणे गावाच्या आधी हि नदी आहे सुंदर अन नितळ....

m 2.jpg

गाव सोडून वाटेवरुन पुन्हा नागेश्वर,

m 3.jpg

गुलमोहर: 

वासोटा

Submitted by दादाश्री on 8 March, 2011 - 02:28

नागेश्वर गुहेकडून दिसणारा वासोटा........(सर्व प्र.ची. के. बी. जास्त असल्या कारणानं डकवण्यात अयशस्वी Sad

VASOTA.JPG

जमेल तसा वासोटा समोर येइल घ्या सांभाळून Happy

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - नागेश्वर