चोरवणे

वासोटा ते नागेश्वर:अंतिम भागः रोमांचक थरार !

Submitted by Yo.Rocks on 30 November, 2011 - 12:43

वासोटा ते नागेश्वरः भाग१- प्रवास बोटीचा !
http://www.maayboli.com/node/30718

वासोटा ते नागेश्वरः भाग२: दर्शन वासोटा
http://www.maayboli.com/node/30767

- - - - - - -- - - - - -- - - -- - - -- - - - -

वासोटयाहून नागेश्वरला जायचे तर वासोटा पुन्हा अर्धा उतरावा लागतो... वासोटयाकडे जाणार्‍या वाटेलाच एक नागेश्वरकडे जाणारा फाटा फुटतो.. इथे दिशादर्शक बाणाचा फलक आहे जो एका घनदाट जंगलातून वाट दाखवतो ! इकडून जाताना ठरले की ग्रुपमध्येच रहावे.. एकटे पडू नये.. ! नि वाटचाल सुरु झाली..

प्रचि १:

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - चोरवणे