नावे

असे देश, अशी नावे !

Submitted by कुमार१ on 2 June, 2022 - 03:30

संपूर्ण जगाचा नकाशा न्याहाळणे हा एक छान विरंगुळा असतो. आज अखेरीस जगभरात एकूण १९६ देश असून याव्यतिरिक्त ‘देशा’चा दर्जा न मिळालेली अनेक बेटे किंवा भूभाग आहेत. (देशांच्या एकूण संख्येबाबत 195 ते 249 असे विविध अंक जालावर वाचायला मिळतात; तूर्त तो विषय नाही). नकाशातून जगातले एखादे अपरिचित शहर शोधण्याचा खेळ शालेय जीवनात बऱ्यापैकी खेळला जातो. गेले काही महिने https://worldle.teuteuf.fr/ या संकेतस्थळावर ‘नकाशावरून देश ओळखा’ हा दैनंदिन खेळ सादर केला जातो. तो नियमित खेळत असताना बऱ्याच अपरिचित देशांचा परिचय झाला.

शब्दखुणा: 

तुम्ही नावे ठेवता का?

Submitted by रश्मी. on 27 April, 2015 - 05:53

तुम्ही तुमच्या आयुष्यात म्हणा, शालेय जीवनात म्हणा किन्वा कॉलेज मध्ये म्हणा, कोणाला नावे ठेवली आहेत का? नाव म्हणजे फिशपॉन्ड नव्हे, तर त्या मुलीच्या/ मुलाच्या/ शिक्षकान्च्या वागणूकीमुळे त्याना नावे ठेवली का कधी?

शाळेचे मला फारसे लक्षात नाही, पण कॉलेजमध्ये बहार होती. आमच्या कॉलेजमध्ये २ जिगरी दोस्त होते. त्याना आमच्या गृपने बरीच नावे ठेवली होती. राम-श्याम, जाड्या-रड्या ( कारण त्यातला एक खूप जाड व दुसरा एकदम काठीच वाटायचा), लॉरेल-हार्डी. माझी युपीची मैत्रिण एकदा त्याना चकला-बेलन म्हणाली. माझी हसून वाट लागली.

विषय: 

मतदारयाद्यांतील गायब नावे - का व कशी?

Submitted by pkarandikar50 on 23 April, 2014 - 22:58

’मतदारांची गयब नावे : का व कशी?

विषय: 

पुण्यातील देवालयांची गमतीशीर नावे.....

Submitted by बाळू जोशी. on 16 August, 2012 - 00:38

पुण्यामध्ये असंख्य देवालये आहेत्.त्याचा आकार एखाद्या खोक्यापासून तर विशाल मंदिरांपर्यन्त आहे.इतरत्र न आढळणारी गोष्ट म्हणजे इथल्या देवळांची विचित्र, गमतीशीर नावे.कधी कधी तर ती अगदी टिंगलवजाही भासतात.पुणेरी तिरकसपणाने देवांची सुद्धा गय केलेली नाही. Happy हल्ली जर एखादे नव्याने असे नाव दिले तर मोठ्याच वादाचे प्रसंग उद्भवतील. पूर्वी बहुसंख्य देवळे ही पत्ते ओळखण्यासाठी लॅन्डमार्क म्हणून वापरली जायची.

नावात काय आहे?

Submitted by मुक्तेश्वर कुळकर्णी on 8 August, 2011 - 02:31

आपला भारत देश खुप मोठा आहे, देशाचा ईतिहासही खुप मोठा आहे. देशात अनेक संस्था,

शाळा, रस्ते आहेत. अशा रस्त्यांना कुठल्याही महान व्यक्तींची नावे देण्याची सर्वच देशांची परंपरा आहे.

आपला देशात मात्र ह्या गोष्टीकडे बारकाईने पाहीले तर. महान व्यक्ती, पेक्षा राजकारणी लोकांची नावे

देण्यात जास्त प्राधान्य दिल्याचे लक्षात येईल.

परंतु येथे तर प्रत्येक गोष्टीमागे राजकारण येते आहे. कधी अमक्याचे नांव दिले नाही तर

तमके नाराज झालेच म्हणुन समजा. पण यात सत्ताधारी सऱळ यात वरचढ ठरतात. ते ईतर काही विचार

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - नावे