मसाई मारा

(आफ्रिकन सफारी) मसाईमारा - भाग ०४ : उरले सुरले इतुके सुंदर आणि नैरोबी शहर

Submitted by निरु on 4 November, 2016 - 08:56

(आफ्रिकन सफारी) मसाईमारा - भाग ०४ : उरले सुरले इतुके सुंदर
मसाईमारा : उरले सुरले इतुके सुंदर
(Masaimara – Part 04 : Urale Surle Ituke Sunder)

त्या आधीचे भाग :
मसाईमारा - भाग ०१ : मसाई मारा- भाग 01 : जंगल लॉज आणि लॉग हट : एक आनंदनिधान
मसाईमारा - भाग ०२ : मसाई मारा- भाग 02 : बिग फाइव आणि मसाई गांव

मुखपृष्ठ :

मसाईमारा- भाग 02 : बिग फाइव आणि मसाई गांव

Submitted by निरु on 9 March, 2016 - 13:33

मसाईमारा : बिग फाइव आणि मसाई गांव
(Masai Mara Big 5 And Masai Village)

( या आधीचा भाग : मसाई मारा- भाग 01 : जंगल लॉज आणि लॉग हट : एक आनंदनिधान

मसाई मारा- भाग 01 : जंगल लॉज आणि लॉग हट : एक आनंदनिधान

Submitted by निरु on 7 February, 2016 - 04:23

मसाई मारा- भाग 01 : जंगल लॉज आणि लॉग हट : एक आनंदनिधान...

( या मालिके मधील पुढचा भाग....

मसाईमारा- भाग 02 : बिग फाइव आणि मसाई गांव

द ग्रेट रिफ्ट व्हॅली - भाग १

Submitted by दिनेश. on 3 January, 2011 - 14:45

केनयाबरोबर उल्लेख होतो तो मसाई मारा या भागाचा. या देशात येणारे बहुसंख्य पर्यटक त्याच भागात
जातात. बिग फ़ाइव्ह, म्हणजे हत्ती, गेंडा, जिराफ़, चित्ता आणि सिंह यांचे हमखास दर्शन त्या भागात
घडते (घडवले जाते.) हरिण, पक्षी, माकडे यांना खिजगणतीत धरले जात नाही.

केनयात अनेक वर्षे राहूनही मला तिथे जावेसे वाटत नाही. डोळ्यासमोर सिंहाचे कुटुंब शिकारीवर ताव
मारतय, हे बघण्याची माझी मानसिक तयारी नाही. याच कारणसाठी मी घराजवळच असलेल्या, नैरोबी
नॅशनल पार्कमधेही आजतागायत गेलेलो नाही.

पण मसाई माराला जायचा जो रस्ता आहे, तो रिफ़्ट व्हॅली मधून जातो. त्या रस्त्याचे मात्र मला

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - मसाई मारा