रिफ्ट व्हॅली

मकिंडो गुरुद्वारा, रिफ्ट व्हॅली आणि पावसाचा पाठलाग वगैरे

Submitted by दिनेश. on 23 April, 2011 - 16:13

केनयामधे ब्रिटीशांनी एक महत्वाकांक्षी रेल्वेलाईनीचा प्रकल्प पूर्ण केला. मोंबासा-नैरोबी-किसूमु ते पुढे लेक व्हिक्टोरिया मार्गे युगांडा पर्यंत हि रेल्वेलाईन जाते. अजूनही ती चालू आहे, पण तिचा केनयाच्या अर्थव्यवस्थेतील हाअभार नगण्य आहे.
या प्रकल्पासाठी भारतातून मजूर नेण्यात आले होते. त्यात बरेच गुजराथी आणि पंजाबी शिख होते. या दोन्ही समाजातले लोक मग इथेच स्थायिक झाले. आणि आज इथे जी भारतीय संस्कृती नांदताना दिसते त्याचे श्रेय या दोन्ही समाजांना आहे.
इथली देवळे आणि गुरुद्वारा, भव्य आणि प्रेक्षणीय आहेत. अश्याच एका गुरुद्वाराला मी आज भेट दिली.

गुलमोहर: 

द ग्रेट रिफ्ट व्हॅली - भाग १

Submitted by दिनेश. on 3 January, 2011 - 14:45

केनयाबरोबर उल्लेख होतो तो मसाई मारा या भागाचा. या देशात येणारे बहुसंख्य पर्यटक त्याच भागात
जातात. बिग फ़ाइव्ह, म्हणजे हत्ती, गेंडा, जिराफ़, चित्ता आणि सिंह यांचे हमखास दर्शन त्या भागात
घडते (घडवले जाते.) हरिण, पक्षी, माकडे यांना खिजगणतीत धरले जात नाही.

केनयात अनेक वर्षे राहूनही मला तिथे जावेसे वाटत नाही. डोळ्यासमोर सिंहाचे कुटुंब शिकारीवर ताव
मारतय, हे बघण्याची माझी मानसिक तयारी नाही. याच कारणसाठी मी घराजवळच असलेल्या, नैरोबी
नॅशनल पार्कमधेही आजतागायत गेलेलो नाही.

पण मसाई माराला जायचा जो रस्ता आहे, तो रिफ़्ट व्हॅली मधून जातो. त्या रस्त्याचे मात्र मला

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - रिफ्ट व्हॅली