मटणाचे प्रकार

खीमा भरलेल्या मिरच्या

Submitted by रायगड on 6 March, 2013 - 12:51
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१.५ तास

मटन कबाब

Submitted by अनिश्का. on 20 December, 2012 - 00:21
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१.५ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

मसूरची आमटी उर्फ व्हेज मटण ;)

Submitted by अवल on 8 August, 2012 - 00:06
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
प्रादेशिक: 

टोमॅटोच्या रश्यातील मटण

Submitted by जागू-प्राजक्ता-... on 29 May, 2012 - 02:43
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

मटण चॉप्स फ़्राय

Submitted by बाईमाणूस on 2 April, 2012 - 23:04
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - मटणाचे प्रकार