भरलेली मिरची

खीमा भरलेल्या मिरच्या

Submitted by रायगड on 6 March, 2013 - 12:51
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१.५ तास

भरलेली खानदेशी मिरची

Submitted by मराठमोळा on 8 July, 2012 - 20:33
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
Subscribe to RSS - भरलेली मिरची