बटाटा वेफर्स

अंडी आणि वेफर्स Wafers with Eggs / wafer per ida

Submitted by स्वप्ना_राज on 26 October, 2013 - 03:23
Wafers with Eggs
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
Subscribe to RSS - बटाटा वेफर्स