दाक्षिणात्य

दुधी ची सुकी भाजी - दाक्षिणात्य चवीची

Submitted by योकु on 25 July, 2018 - 09:57
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

भरली वांगी

Submitted by तृप्ती आवटी on 3 July, 2018 - 10:53
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

बैंगन हराभरा

Submitted by तृप्ती आवटी on 1 January, 2018 - 13:45
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

दोडक्याची चटणी

Submitted by तृप्ती आवटी on 5 October, 2017 - 18:52
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

"किन्वा+ओट्स+डाळींचे" डोसे

Submitted by क्रिशा on 24 August, 2017 - 17:23
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
५ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

गोंगुरा दाल (अंबाडीची भाजी घालून डाळ)

Submitted by चिन्नु on 26 September, 2016 - 07:04
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

कांचीपुरम ईडली

Submitted by दिनेश. on 20 June, 2016 - 14:13
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

बार्ली + मिक्स मिलेट इडली

Submitted by राजसी on 22 March, 2016 - 07:28
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

बेस्ट उपमा कसा जमवावा

Submitted by सायो on 22 February, 2016 - 08:32
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

फिल्टर कापी

Submitted by मॅगी on 28 January, 2016 - 04:40
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - दाक्षिणात्य