गुजराथी

गुजराथी पद्धतीचे मिरचीचे लोणचे - फोटोसह

Submitted by दिनेश. on 29 May, 2012 - 03:10
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

डाकोर-गुजरात चे गोटे..

Submitted by सुलेखा on 23 December, 2011 - 23:55
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

सात घडीची पोळी

Submitted by दिनेश. on 27 February, 2011 - 14:17
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

रसिया मुठिया

Submitted by मितान on 15 September, 2010 - 15:25
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

कैरीचे गुजराथी लोणचे

Submitted by दिनेश. on 7 June, 2010 - 14:08
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१ दिवस
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

तुरीया पात्रा वाटाणा

Submitted by मंजूडी on 12 March, 2010 - 02:24
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

बिनखव्याचे गुलाबजामुन

Submitted by सीमा on 24 September, 2009 - 13:28
binkavyache gulabjam
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

डाळ/तांदूळ ढोकळा

Submitted by तृप्ती आवटी on 5 September, 2009 - 11:05
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

Pages

Subscribe to RSS - गुजराथी