गुजराथी

झटपट ढोकळा

Submitted by मृण्मयी on 24 April, 2009 - 12:38
लागणारा वेळ: 
२५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

सुरती उंधियो

Submitted by स्वाती_आंबोळे on 10 February, 2009 - 14:36
लागणारा वेळ: 
१.५ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

Pages

Subscribe to RSS - गुजराथी