गुजराथी

अमेरिकेत डोकं न वापरता उंधियू

Submitted by परदेसाई on 16 May, 2014 - 11:52
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

कच्छी पद्धतीचे चुर्मा लाडू (फोटोसहीत)

Submitted by आरती. on 2 April, 2014 - 05:41
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१ तास
प्रादेशिक: 

लेयर्ड हांडवो - तिखट - भरत मयेकर (पनीर+ मका)

Submitted by भरत. on 18 September, 2013 - 00:40
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

तीखा ढोकळा.

Submitted by सुलेखा on 8 September, 2013 - 04:07
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

कटकी कैरी..

Submitted by सुलेखा on 28 May, 2013 - 02:19
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

अमिरी खमण किंवा सेंव खमणी.

Submitted by सुलेखा on 29 March, 2013 - 12:11
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

नायलॉन खमण.

Submitted by सुलेखा on 23 March, 2013 - 08:11
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

रसपात्रा - गुजराती पदार्थ

Submitted by अवल on 4 August, 2012 - 04:39
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

Pages

Subscribe to RSS - गुजराथी