झोका

झोका ...! भाग ३ ( अंतिम )

Submitted by रूपाली विशे - पाटील on 22 December, 2022 - 04:14

झोका....!! ( भाग-३) अंतिम

__________________________________________

" मी शितल मॅडम..!!" शितल आत येत उत्तरली.

चित्रगंधाच्या प्रश्नाने शितल चकीत झाली. शितल चित्रगंधाची मॅनेजर होती.

" ये..!" चित्रगंधा ओशाळली.

" तब्येत बरी आहे ना तुमची..??" शितलने काळजीने विचारले.

" मला कसली धाड भरलीय्..!'" चित्रगंधा खिडकी बाहेर बघत म्हणाली.

शितलला वाटले, आजकाल मॅडम जरा तिरसटपणांनी वागू लागल्यात. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांचं कामात पूर्वीसारखं लक्ष नसतं.

" निखिल सरांचा फोन होता..!!"

" बरं..! का केला होता निखिलने फोन ..?"

विषय: 
शब्दखुणा: 

झोका...! (भाग-२)

Submitted by रूपाली विशे - पाटील on 21 December, 2022 - 06:48

झोका...!! (भाग - २)
_______________________________

पंधरा वर्षापूर्वी जीव मुठीत घेऊन आजोळचे गाव सोडत पहाटेच्या एस्टीने चित्रूने जवळचे स्टेशन गाठले.

एस्टीने गाव सोडलं. .. आणि तिला हायसे वाटले. खिडकीतून येणाऱ्या हवेच्या झुळकेने तिने मोकळा श्वास घेतला. एस्टीतून उतरल्यावर धावतच ती स्टेशनच्या दिशेने निघाली. कुठलाही विचार न करता फलाटाला जी गाडी लागलेली होती त्यात जाऊन ती बसली. तिला जराही कल्पना नव्हती की, ह्या गाडीचा प्रवास तिला कुठवर नेणार आहे.??

तिला वेळ वाया दवडायलाही मुळीच वेळ नव्हता. पुढे काय हा विचार करायलासुद्धा तिने वेळ वाया घालवला नाही.

विषय: 
शब्दखुणा: 

झोका...! ( भाग...१)

Submitted by रूपाली विशे - पाटील on 20 December, 2022 - 05:35

झोका.....!! (भाग १)
__________________________________________

मधाच्या पोळ्यावर दगड पडावा आणि शेकडो मधमाश्या चोहो दिशांना घोंघावत उडाव्या तसे चित्रगंधाच्या बाबतीत आज घडत होते.

मागील आठ दिवसांपासून अनेक विचारांच्या शेकडो मधमाश्या तिच्या डोक्यात घोंघावू लागत.

तेच ...तेच.. हजारो प्रश्न..!!

गेल्या आठ दिवसांपासून येणारा प्रत्येक दिवस तिला चमत्कारिक भासत होता. चमत्कारिक म्हणजे खूपच चमत्कारिक ..!

चित्रगंधाने हातातला कॉफीचा मग बाजूला ठेवला. नेहमीपेक्षा कॉफीची चव आज तिला जास्तच कडवट जाणवली.

विषय: 
शब्दखुणा: 

पंचमीचा झोका माझा...

Submitted by जगदिश ढोरे आसेगावकर on 29 July, 2022 - 03:22

उंच माझा झोका,
घेई गगनाचा ठेका..

नारळाच्या दोरीचाही असे,
त्यास आनंद रे लेका..

आड्या फांदीला टांगला,
पंचमीचा सण बघा...

वाऱ्यासंग धाव घेत,
आसमाना मारी रेघा..

दोन सया गं सोबती,
एकमेका झुलवती..

श्रावणात धरणी जणु,
फुल पानं डोलवती....

झोका चढता चढना,
पाय थकले हाकुन...

बालपणाच्या खेळालाही,
आता ठेवलं झाकून...

नाही झोका कुठं बाई,
हारपली गं वनराई..

गॅलरीच्या झोक्याला गं,
सर पंचमीची न्हाई..

©® जगदीश ढोरे आसेगावकर
दिनांक :- २९-०७-२०२२

शब्दखुणा: 

झोका

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 4 March, 2020 - 08:04

झोका
°°°°°°°

झोका घेई मन
पाळण्या वाचून
आत गाते कोण
शब्दाविन॥
प्रकाश फांदीला
असंख्य सुमन
पुंज पखरण
कणोकणी ॥
नाद रुणझुण
इवली कंपण
पराची स्पंदन
भ्रमराच्या ॥
तया पाहणारा
पाहता शोधून
शून्यची संपूर्ण
दाटू आले ॥
विक्रांत वलय
विलय डोहात
तळ कातळात
घनदाट॥

डॉक्टर विक्रांत प्रभाकर तिकोने
http://kavitesathikavita. blogspot.com

शब्दखुणा: 

आमचा विरंगुळा ... झोपाळा

Submitted by मनीमोहोर on 6 October, 2018 - 12:15

जगात सर्वानाच झोपाळ्याचं आकर्षण असतं. झोपाळ्याचे उल्लेख अगदी रामायण महाभारतात ही आहेत. राधा कृष्णा च्या रास क्रीडेत झोपाळा असतोच. मराठीत ही झुला / झोपाळा ह्या विषयावर झुलवू नको हिंदोळा, झुलतो झुला, उंच उंच माझा झोका या सारखी अनेक प्रेमगीत, बालगीत, कविता लिहिल्या गेल्या आहेत. कोकणातल्या माणसांना हे झोपळ्याचं वेड जरा जास्तच असत. पिढ्यान पिढ्याच्या दारिद्र्यामुळे, कोकणात असलेल्या द्ळण वळणाच्या कमतरतेमुळे कोकणी माणसाचं आयुष्य तसं खडतरच असत. झोपळ्याच्या हिंदोळ्यावर त्याच मन स्वप्न रंजनात रमत असेल म्हणून कदाचित कोकणी माणसाला झोपाळा जास्त आवडत असावा.

विषय: 
शब्दखुणा: 

झोका

Submitted by akashkandeel on 1 September, 2010 - 14:21

ही कवीता माझ्या एक वर्षाच्या मुली साठी (तिला लाडाने 'माउताई' म्हणतो)केली आहे.

उंच माझा झोका गेला आकाशी
माउताई ने तारे तोडुन आणले हाताशी
चांदोमामा आला मग तक्रार घेउन
माउताई मग बसली कॉट खाली लपून.

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - झोका