ललित

इथे अग्निपंख फुलले होते!...

Submitted by झुलेलाल on 16 December, 2007 - 08:56

... गावातल्या रस्त्याकडेचा मासळी बाजार फुलायला लागला आणि आसपासच्या झाडांवर पक्ष्यांचा वखवखलेला कलकलाट सुरू झाला.

गुलमोहर: 

त्या तीथे पलीकडे तीकडे, माझीया प्रीयेचे झोपड

Submitted by aplahemant on 16 December, 2007 - 00:00

सकाळी सकाळी रेडीओतून कानावर सूर आले "त्या तीथे पलीकडे तीकडे, माझीया प्रीयेचे झोपडॅ " आनि माझ्या मनात तडक कल्पना चमकली. मी डीजीटल केमेरा उचलला, लोकल पकडली आनि थेट लोहगड्ला गेलो. गडाकडे जाताना

गुलमोहर: 

स्वप्न... आपली की त्यांची?

Submitted by प्रिंसेस on 12 December, 2007 - 22:50

"अरे पण तू डॉक्टर झालासच का मग?" मी चिडुन विचारलं.
"कारण... ते माझ्या आई वडिलांचे स्वप्न होतं. डॉक्टर होऊन मी काय करणार? मला ऑपरेशन करतांना सुद्धा मी शेफ आहे आणि चिकन तळतोय असे दिसलं तर?" इति मिकी.

गुलमोहर: 

हर्‍याकाका

Submitted by दाद on 12 December, 2007 - 20:15

'वाजे नभी चौघड्डा.... धडधड्डा.....
वाजे नभी .... हा हा... वाजे नभी हा हा... वाजे नभी... चौघड्डा!'

अरे पळा.... असं म्हणायच्याही आधी आम्ही गुल्ल व्हायचो...

गुलमोहर: 

सिटीग्रुप चे भवितव्य भारतीयाच्या हाती!

Submitted by चिन्नु on 11 December, 2007 - 17:41

a href="http://www.reuters.com/article/fundsFundsNews/idUSN1154953520071211" title="Vikram PanDit">

विक्रम पंडीत

Would he be the cool breeze for CITI?
He sounds very positive and stable after four hours of his brand new CEO job! Expectations are rising high. Hope he could make it.

गुलमोहर: 

Pages

Subscribe to RSS - ललित