विनोदी लेखन

ट्रॅफीक दुर्दैवाचे दशावतार

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

आज ट्रॅफीक मध्ये अडकलो. त्यामुळे उद्वेगान असल काहीतरी लिहून काढलेल इकडे डकवल Proud
.

विषय: 
प्रकार: 

हुब्या जागी पळपळ आन गंगीची चंगळ

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
8 वर्ष ago

नमस्कार मंडली...वळख हाये का नाय ? आवो बगता काय...अवो म्या तरुप्ती...हितं काय समद्या बायाच जमल्या वाट्ट...असुदेत की..मला काय त्याचं...आयाय गं...अश्शी कळ येऊन र्‍हाईली का काय ईचारु नगा...आत्ता ईचारु नका म्हटलं तर काय झालं कोन म्हनतयं ? सांगु म्हन्ता...मंग ऐकाsss...

विषय: 
प्रकार: 

वो कौन थी? अर्थात बा. रा. ए. वे. ए. ठि.

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

सिंडरेला यांच्या एका पोस्ट मध्ये हे वाक्य सापडलं.. जे एका पुर्वी पार पडलेल्या ए. वे. ए. ठि बद्दल आहे..

त्यात एक भडक make up केलेल्या बाई होत्या, त्यांची जोडी जूळत नाहीये

विषय: 
प्रकार: 

चाळ नावाची भूताळ वस्ती

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

आजकाल खूप सारे भयपट घाबरत घाबरत का होईना पाहील्यामूळे म्हणा किंवा चाफ्याच्या भूताच्या गोष्टी (म्हणजे चाफ्याने लिहीलेल्या बर का.चाफ्याच्या भूताच्या नव्हेत) वाचल्याने म्हणा ही भय-कल्पना सुचली.
.

विषय: 
प्रकार: 

एका लग्नाची (लग्न ठरण्याची) गोष्ट

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

(इथे दिलेले संवाद आणि पात्र, जरी विसंवादी आणि वात्र असले तरी आमच्या समजूती प्रमाणे पूर्णत: काल्पनिक आहेत. त्याचा कुठल्याही चालू अथवा बंद आय डी अथवा बा.फ शी काडीचाही संबंध नाही.

विषय: 
प्रकार: 

मॉडर्न सत्यवानाची कथा (व्यथा)

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

सत्यवान सांगता यमाक,
थोडो विचार करा,
एकदा तरी नकार देवान,
माका बरोबर व्हरा
......
जन्मोजन्मी तुमका अडवान,
माका व्हराक देणां नाय,
शंभर जन्म झाले अशे देवा,
मी करू तरी काय?
....
सातच जन्माचो वादो असां
तुमका सांगता सामकी,

विषय: 
प्रकार: 

माजी मराठी फिल्लम बाजी

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

मराठी चित्रपटांना येणारी सध्याची दूरावस्था लक्षात घेता, मराठी चित्रपट उद्योगाचे पूनरज्जीवन (खरे तर पूनरुत्पादन, पूण्यवचन असे भारी भरकम शब्द आठवत होते.

विषय: 
प्रकार: 

आजचे राशी चक्र

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

(मायबोलीकरांचे भविष्य कथन करण्याचा हा तोकडा प्रयत्न आहे. चू भू द्या घ्या)

विषय: 
प्रकार: 

सदू आणि दादू

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

(सदू आणि दादू नेहेमी प्रमाणेच गोदू ची वाट पहाताहेत. पण ह्यावेळी ते प्रत्यक्ष भेटत नसून माय बोलीवर भेटताहेत अश्याच कुठल्याश्या बी बी वर)

सदू : नमस्कार मंडळी. कोणी आहे का इथे (हसणारी बाहुली)

विषय: 
प्रकार: 

बारा ए. वे. ए. ठि. एक खरे सत्य

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

बाराचे ए. वे. ए. ठि. हे जसे होण्यानंतर गाजते तसे ते होण्यापूर्वीही गाजत असते. मुळात ए. वे. ए. ठि होणार की होणार नाही यावर बर्‍याच लोकांचे विशेषतः 'बाहेरच्यांचे' एकमत नसते.

प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - विनोदी लेखन