बालकविता

"चिडकी चिऊताई -" (बालकविता)

Submitted by विदेश on 20 March, 2014 - 04:38

खिडकीत दिसली चिऊताई
बाळाची बोलावण्याची घाई
"ये ये" म्हणाला हात दाखवून
"खाऊ घे" म्हणाला खिडकीतून -

चिऊताई होती फारच चिडकी
समोर दिसली बंद खिडकी
चोच आपटली खिडकीवर
टकटक केली काचेवर -

बाळाने उघडली हळूच खिडकी
पटकन शिरली चिऊताई चिडकी
बाळाने दाखवला लाडूचा खाऊ
चिऊताई म्हणाली चोचीत घेऊ -

बाळाने मुठीत लाडू लपवला
बाळ हळूच खुदकन हसला -
चिडकी चिऊताई खूप चिडली
खिडकीत "चिव चिव " ओरडली . .

.

शब्दखुणा: 

बाळाची शर्यत

Submitted by विदेश on 13 March, 2014 - 08:17

'

एक दोन एक दोन
बाळाची पावलं
मोजणार कोण . .

तीन चार तीन चार
बाळाच्या पैंजणाचा
नादच फार . .

पाच सहा पाच सहा
बाळाची दुडुदुडु
ऐट किती पहा . .

सात आठ सात आठ
बाळाने धरली
ताईची पाठ . .

नऊ दहा नऊ दहा
बाळाने शर्यत
जिंकली पहा . .
.

शब्दखुणा: 

बाळू

Submitted by विदेश on 5 March, 2014 - 03:16

आई म्हणते चिडून रागाने बाळूला,
"बाळू, तुझ्या खोड्या नाकी नऊ आणतात" -
बाळू विचारतो आईकडे पहात,
"तुझ्या नाकावर एकदोन कुठे दिसतात ?"

कामाच्यावेळी आई म्हणते बाळूला,
"कळतच नाही घड्याळ कसे पळते" -
घड्याळाकडे पहात बाळू म्हणतो,
"पळत नाही ते, आहे तिथेच दिसते !"

आई म्हणते बाळूला दुपारी जेवल्यावर,
"बाळू, जरा निवांत पडू दे ना मला" -
काळजीने बाळू म्हणतो आईला,
"आई, पडताना लागेल ना मग तुला !"
.
.

शब्दखुणा: 

' बुढ्ढीका बाल -' (बालगीत )

Submitted by विदेश on 25 September, 2013 - 03:57

लाल लाल लाल लाल
घेऊन आलो बुढ्ढीका बाल ..

या बाळानो आजोबा या
आईला आजीला घेऊन या ..

कापसापेक्षा मऊ मऊ
किती लुसलुशीत हा खाऊ ..

सशासारखा दिसे लोभस
खाल तर तोंडात पाणी फस्स ..

ओठ लाल गाल लाल
तोंडामधली जीभ लाल ..

जिभेवर आहे क्षणात गडप
पुन्हा घालाल खाऊवर झडप ..

ताई माई लौकर या
संपत आला खाऊ घ्या ..

लाल लाल लाल लाल
बुढ्ढीका बाल खा करा धमाल . .
.

" चिऊ चिऊ चिडकी - "

Submitted by विदेश on 25 July, 2013 - 01:35

बाळ दिसला
हळूच हसला
"ये ये" म्हणाला
खाऊ घे म्हणाला -

चिऊ चिऊ चिडकी
बंद खिडकी
चोच आपट
काचेवर टकटक -

बाळाने उघडली
चिऊ चिऊ आली
लाडूचा खाऊ
चोचीने घेऊ -

बाळाने मुठीत
लाडू लपवला
बाळ हळूच
खुदकन हसला -

चिऊ चिऊ चिडली
खाऊसाठी रडली
खिडकी बाहेर
"चिऊचिऊ" ओरडली !
.

उंदीर मांजराचा खाऊ

Submitted by पाषाणभेद on 31 May, 2013 - 15:54

उंदीर मांजराचा खाऊ

एकदा थंडी वाजते म्हणून
एका माऊने केली गाऊ
तेथला उंदीर मनात म्हणाला
आता गुपचूप खाऊ खाऊ

खाऊ होता माऊसमोर
धीर केला उंदराने
हळूच गेला चालत चालत
मांजरीकडे पाहीले त्याने

खाऊचा वास त्याने घेतला
सुटले पाणी तोंडाला
खाऊ न द्यायचा कोणाला
विचार त्याच्या मनातला

डोळे मिटून सताड पडली
अंग चोरून मनी
मिटक्या मारीत खायचा खाऊ
उंदराने स्वप्न पाहीले मनी

होती निसरडी घराची फरशी
तीवरून त्याचा पाय सरकला
आवाजाने माऊ जागी झाली
आयता खाऊ तिला मिळाला

शब्दखुणा: 

कोशिंबिर

Submitted by रीया on 13 May, 2013 - 07:19

एकदा झाले काय
भाज्यांना फुटले पाय
टॉमॅटो लागला चालायला
बटाटा लागला पळायला
गाजराची लागली काकडीशी शर्यत
दोघेही निघाले धावत पळत
मिरच्यांनी पाहीली त्यांची गंमत
मटार आले उड्या मारत
विळीताईला पहाता मात्र
सगळे झाले गळित गात्र!
भा़ज्यांची अन मग फजिती झाली
जेवणात आमच्या कोशिंबिर आली.
____________
-प्रियांका विकास उज्ज्वला फडणीस

शब्दांचा गम्मत खेळ

Submitted by कविन on 19 April, 2013 - 07:50

ध ध धम्माल
म म मस्ती
मराठीतल्या
गम्मत गोष्टी

पक्षी म्हणजे खग
नभ म्हणजे ढग
चल जरा फिरुन
येऊ शब्दांचे जग

तुझे नाव काय?
आणि नावेत बसुन जाय
दोन्ही मधे "नाव"
त्यांचा अर्थ सांग काय?

दिवस म्हणजे दिन
गरीब म्हणजे दीन
फरक सांग पटकन
मी मोजण्या आधी तीन

मधेच थोडी
सोडवुया कोडी
थोडी नी कोडी
यमकांची जोडी

दुध पिते गटगट
खेळ आवरते चटचट
गटगट नी चटचट
यमक जुळले झटपट

चल थोडा खेळू
आपण शब्दांचा खेळ
गमतीच्या ह्या खेळात
मजेत जाईल वेळ

शब्दखुणा: 

नाटक काय ? हम्म्म... (बालगीत)

Submitted by सत्यजित on 19 April, 2013 - 00:56

मुसूमुसू मुसूमुसू रडतंय कोण ?
हातांमागे दडतंय कोण
दोन बोंटाचा झाला कोन
गुपचुप बघतात डोळे दोन

कुठुनी आला राज कुमार
बोटां वरती होऊन स्वार
दुडुदुडु दुडुदुडु पळू लागता
खुदकन झाले रडू पसार

गुदुगुदु गुदुगुदु गुदगुल्या
खुदूखुदू खुदूखुदू खुदखुदल्या

नाटSSSक काय ? हम्म्म...

-सत्यजित.

झुक झुक गाडी -

Submitted by विदेश on 18 March, 2013 - 05:10

मित्रांनो या, मैत्रिणीनो या
एकामागे एक उभे राहूया -

दंगामस्ती कमी करूया
झुकझुकगाडी खेळ खेळूया ,

दादा ड्रायव्हर पुढे नेहमी
सर्वामागे गार्ड हजर मी -

हिरवी निशाणी दाखवली
दादाने कुकशिटी वाजवली -

भाकचुक भाकचुक
भाकचुक भाकचुक !

धुराविना ही धावते गाडी
रुळाविना ही पळते गाडी -

जिथून निघालो तिथे जाणार
सांगा आणखी कोण येणार ?

इथेच सगळयाना फिरवीन
गोलगोल चकरा मारीन तीन -

भाकचुक भाकचुक
भाकचुक भाकचुक !

सिग्नल नाही- स्टेशन नाही
गाडी चकरा मारत राही -

छान छान आवाज गाडीचा
गोंगाट सगळ्यांच्या आवडीचा ,

आपल्या तीन चकरा झाल्या
सगळे तयारीत रहा.. उतराया ,

शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - बालकविता