कोमल

अनुबंध

Submitted by दत्तात्रय साळुंके on 27 March, 2018 - 06:25

अनुबंध

माणसामाणसात अनुबंध
असे जुळावे
जसे फुलपाखरू
पानांफुलांवर खेळावे

अलगद उतरावे
कुठल्याही पानाफुलावर
ना पानांना वेदना
ना जखमा फुलांना

गाजावाजा न करता
द्यावे जे द्यायचे
घ्यावे जे घ्यायचे

ना कोणी दाता
ना कोणी याचक
सगळ कसं कोमल
आणि नितळ

© दत्तात्रय साळुंके

तीव्र कोमल

Submitted by ललिता-प्रीति on 22 April, 2015 - 01:07

फक्‍त एक घर तर घ्यायचं होतं.
या ‘फक्‍त’पाशी येऊन पोहोचायला चंद्रकांत काशिनाथ फाटक ऊर्फ चंदाला गेले चार-सहा महिने फार घाम गाळावा लागला होता...
आपला फारच घाम गळतोय हे लक्षात आल्यावर त्यानं कारचा ए.सी. अजून वाढवला. ए.सी.वाढवणे या शब्दप्रयोगाचा ऐश्वर्याला राग येतो. "तो काय आवाज आहे का वाढवायला किंवा कमी करायला?" असं तिचं म्हणणं.
"मग काय म्हणायचं?"
"Drop the temperature."
"म्हणजे तेच ते ना?"
"नाही!"

Subscribe to RSS - कोमल