अनुबंध

Submitted by दत्तात्रय साळुंके on 27 March, 2018 - 06:25

अनुबंध

माणसामाणसात अनुबंध
असे जुळावे
जसे फुलपाखरू
पानांफुलांवर खेळावे

अलगद उतरावे
कुठल्याही पानाफुलावर
ना पानांना वेदना
ना जखमा फुलांना

गाजावाजा न करता
द्यावे जे द्यायचे
घ्यावे जे घ्यायचे

ना कोणी दाता
ना कोणी याचक
सगळ कसं कोमल
आणि नितळ

© दत्तात्रय साळुंके

Group content visibility: 
Use group defaults