मराठी भाषा दिवस

बोलू कौतुके - बया दार उघड - avani1405

Submitted by संयोजक on 28 February, 2016 - 08:13

पाल्याचे नाव :अर्चित वैद्य वय : 4 वर्षे 3 महिने

शुभंकरोती : १ ते २ मि.

पसायदान : ३ मि. २० से.

मनाचे श्लोक : २७ सेकंद

विषय: 

चित्रपुष्पांजली - चित्रपुष्प स्वीकारणे बंद करत आहोत.

Submitted by संयोजक on 28 February, 2016 - 07:50

गो. नी. दांडेकर हे प्रामुख्यानं कादंबरीकार म्हणून प्रसिद्ध आहेत. पण त्यांनी धर्म, संस्कृती, इतिहास या विषयांवरही विपुल लेखन केलं आहे. शिवकालीन इतिहास हा तर त्यांच्या विशेष आवडीचा विषय होता. त्यातूनच त्यांच्या किल्ल्यांविषयीच्या प्रेमाचा उगम झाला असावा. गडकिल्ले पाहण्याचा त्यांना छंदच होता.
लेखन–वाचनासोबतच भ्रमण हादेखील त्यांच्या जीवनाचा अविभाज्य घटक होता. गावोगावीचे गड-किल्ले-लेणी-देवळे इत्यादी जणू त्यांचे जिवाभावाचे सुहृदच.

गोनीदांच्या जन्मशताब्दीच्या निमित्ताने आपण यंदाच्या मराठी भाषा दिवस उपक्रमांतर्गत त्यांना वाहूया चित्रपुष्पांजली!

विषय: 

मर्मबंध

Submitted by सई. on 27 February, 2016 - 10:32

गोनीदा जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त या वर्षभरात काहीतरी करू या का, असं गेल्या ८ जुलैला मी मित्रमंडळीत विचारलं होतं. त्यात मला सुचलेल्या वेगवेगळ्या कल्पना मांडल्या. काहीतरी करायची ही कल्पना सगळ्यांनीच तेव्हा मनापासून उचलून धरली. प्रत्यक्षात मात्र काही ना काही अडचणी येत राहिल्या आणि आज या दिवसापर्यंत तरी काहीच होऊ शकलं नाही. सहज विचार करत मागे मागे जाताना खुपशा अवांतर गोष्टीही आठवत राहिल्या आणि लक्षात आलं, अरेच्चा, पार्श्वभूमीला सगळीकडे गोनीदा आहेतच की. मात्र त्यातली एक गोष्ट अगदी आवर्जून उल्लेख करण्यासारखी आणि आपल्या मायबोलीकरांना तर सहर्ष सांगण्यासारखी आहे, ती म्हणजे आमचं 'वाचन वेल्हाळ'.

विषय: 

'बोली तुझी-माझी' - प्रतिसाद स्वीकारणे बंद करत आहोत.

Submitted by संयोजक on 27 February, 2016 - 02:12

बोलीभाषेचा गोडवा काही औरच असतो. प्रत्येक बोलीभाषेचा लहेजा, ठसका, नजाकत कानाला सुखावून जातात. बोलीभाषा दर बारा कोसांवर बदलते म्हणतात. आपल्या मायबोलीवर तर महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यातली बोलीभाषा बोलणारे जगभर विखुरलेले लोक आहेत. यंदाच्या 'मराठी भाषा दिना'निमित्त 'बोली तुझी माझी' या उपक्रमाअंतर्गत बोलीभाषेचा गोडवा अनुभवूया आणि आपल्या बोलीभाषेनं मराठीचं शब्दभांडार समृद्ध करूया.

१. आम्ही इथे तीन उतारे दिले आहेत, त्यांपैकी तुम्हांला आवडेल त्या उतार्‍याचं तुमच्या बोलीभाषेत रूपांतर करायचं आहे.
२. 'स्वैर' भाषांतर नसावं, पण आपल्या बोलीभाषेच्या ठसक्याचं,लहेजाचं दर्शन व्हायला हवं.

विषय: 

प्रचिती म्हणींची (१) - मराठी भाषा दिवस २०१४ - किंकर

Submitted by किंकर on 2 March, 2014 - 10:17

प्रचिती म्हणींची (१) - मराठी भाषा दिवस २०१४ - या सदरात मी आज म्हणजे अपेक्षित कालावधी २६ फेब्रुवारी ते २८ फेब्रुवारी संपल्या नंतर लिहित आहे . त्यामुळे तुम्हा सर्वांना कोणत्या म्हणीची प्रचीती आली सांगा बरे ? नाही ना आठवले , सांगतो ती म्हण म्हणजे 'वराती मागून घोडे'
पण इथे लिहावे वाटले त्याला आणखी एक कारण म्हणजे या धाग्याने बऱ्याच जणांना आजी/आजोबा यांच्या पिढीची आठवण तर झालीच, पण आपल्या मातृ भाषेतील समृद्ध दालनाची कवाडे हलकीशी उघडून त्यातील खजिन्याची झलक पण दिसली .

विषय: 

बोल बच्चन बोल : प्रीति

Submitted by संयोजक on 21 February, 2013 - 05:26
Mabhadi LogoPNG.png
मायबोली आयडी: प्रीति
पाल्याचे नावः जय
वयः जेमतेम दोन वर्ष

विषय: 

बोल बच्चन बोल : गायत्री१३

Submitted by संयोजक on 21 February, 2013 - 01:19
Mabhadi LogoPNG.png
मायबोली आयडी: गायत्री१३
पाल्याचे नावः श्रीया
वयः साडेसहा वर्ष

विषय: 

बोल बच्चन बोल : राधा

Submitted by संयोजक on 21 February, 2013 - 01:15

Mabhadi LogoPNG.png
मायबोली आयडी: राधा
पाल्याचे नावः अक्षरा
पाल्याचे वयः तीन वर्ष

विषय: 

बोल बच्चन बोल : जयंती

Submitted by संयोजक on 21 February, 2013 - 01:09

Mabhadi LogoPNG.png

मायबोली आयडी: जयंती
पाल्याचे नावः सानिका
वय: पावणे तीन वर्षे

सानिका अजुन बोबडकांदा असल्यामुळे बडबडगीताचे शब्दही इथे देत आहोत:

चिव चिव चिमणी, गाते गाणी
बांधले घरटे, झाले उलटे

पिल्लू लागले रडायला

आई समजूत घालायला

लाडू दिला खायला

पिल्लू लागले नाचायला.

विषय: 

बोल बच्चन बोल : rangeet.sangeet@gmail.com

Submitted by संयोजक on 18 February, 2013 - 01:20

Mabhadi LogoPNG.png
मायबोली आयडी: rangeet.sangeet@gmail.com
पाल्याचे नावः अथर्व
वयः चार वर्ष

विषय: 

Pages

Subscribe to RSS - मराठी भाषा दिवस