फॅब्रीक पेंटींग्ज

मी Paint केलेले कुर्ते ... ३

Submitted by Avanti Kulkarni on 13 February, 2013 - 03:48

मी Paint केलेले कुर्ते ... १

Submitted by Avanti Kulkarni on 9 September, 2012 - 04:04

मी हाताने पेंट केलेले कुर्ते ...

2012-06-01.jpg

kalakusar16-001.jpg

kalakusar17.jpg

kalakusar19.jpg

kalakusar20.jpg

Subscribe to RSS - फॅब्रीक पेंटींग्ज