मराठी गझल कार्यशाळा-२

अधिक माहिती

मायबोली मराठी गझल कार्यशाळा-२

शीर्षक लेखक
प्रवेशिका - २९ ( jlo - ताणल्या तारांतही थरकाप नाही) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 4:15am
kaaryashaaLaa
19
प्रवेशिका - ४७ ( ganesh_kulkarni - जगातून इतक्यात... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 1:24am
kaaryashaaLaa
12
प्रवेशिका - ७ (praaju - माझे मलाच पटले नाही...) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 6:00am
kaaryashaaLaa
38
प्रवेशिका - २४ ( prasad_mokashi - कुणास सांगू गीता... ) लेखनाचा धागा
Nov 30 2008 - 12:54am
kaaryashaaLaa
36
प्रवेशिका - ४० ( ashwini_k - तुझे खुले केस... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 2:31am
kaaryashaaLaa
18
प्रवेशिका - ० (सुरेश भट - जगत मी आलो असा..) लेखनाचा धागा
Jun 8 2011 - 6:24am
kaaryashaaLaa
11
प्रवेशिका - ४ ( desh_ks - सत्यातल्या जगातुन... ) लेखनाचा धागा
Oct 14 2008 - 4:00am
kaaryashaaLaa
41
प्रवेशिका - १८ ( bedekarm - गूढ तव डोळ्यात केंव्हा... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 5:30am
kaaryashaaLaa
32
प्रवेशिका - ३५ ( mi_anandyatri - मोकळा आहे बरा मी... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 3:39am
kaaryashaaLaa
16
गझल - काही उदाहरणे लेखनाचा धागा
Oct 11 2008 - 8:49am
kaaryashaaLaa
27
प्रवेशिका - १५ ( prasad_shir - काय वाटते कुणास... ) लेखनाचा धागा
Oct 19 2008 - 9:44am
kaaryashaaLaa
34
प्रवेशिका - ३० ( giriraj - प्रार्थना माझी कधीही... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 4:10am
kaaryashaaLaa
19
प्रवेशिका - ४५ ( chinnu - झुरणे हे नवे नाही... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 1:12am
kaaryashaaLaa
13
प्रवेशिका - ९ (mayuresh - प्रियेची मला साथ......) लेखनाचा धागा
Jan 9 2013 - 6:21am
kaaryashaaLaa
28
प्रवेशिका - २५ ( palli - बुजलेल्या वाटांचा...) लेखनाचा धागा
Jun 6 2009 - 8:03am
kaaryashaaLaa
19
प्रवेशिका - ४१ ( milya - चार-चौघांसारखे जगणार नाही... ) लेखनाचा धागा
Nov 27 2008 - 9:57am
kaaryashaaLaa
20
समारोप लेखनाचा धागा
Jul 30 2011 - 1:15am
kaaryashaaLaa
18
प्रवेशिका - ३ (chetanaa - भूमिपुत्र हरला इतका....) लेखनाचा धागा
Oct 7 2008 - 1:18am
kaaryashaaLaa
50
प्रवेशिका - ३६ ( manisha sadhu - मिठीत येते रंग उधळते... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 3:15am
kaaryashaaLaa
25
अजून सुरुवात होत नाही....!!!! लेखनाचा धागा
Sep 23 2008 - 1:05pm
kaaryashaaLaa
32

Pages