मराठी गझल कार्यशाळा-२

अधिक माहिती

मायबोली मराठी गझल कार्यशाळा-२

शीर्षक लेखक प्रतिसाद शेवटचा प्रतिसाद
कार्यशाळा निकाल लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 40 Oct 24 2008 - 5:54am
प्रवेशिका - ५ ( sandeep_chitre - सांजवेळी प्रेयसीची गाज नाही... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 36 Oct 18 2008 - 7:00am
प्रवेशिका - १६ ( swaatee_ambole - कशाची टोचणी नाही ... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 66 Jun 28 2014 - 3:07pm
प्रवेशिका - ३१ ( sanghamitra - वरदहस्त का त्याचा... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 31 Jun 5 2009 - 5:54pm
प्रवेशिका - ४६ ( bo-vish - श्वासांची याचना करावी... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 14 Oct 17 2008 - 7:40am
कार्यशाळेत गझल प्रवेशिका प्रकाशित व्हायला सुरुवात .... लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 30 Sep 30 2008 - 9:32am
प्रवेशिका - ११ ( jo_s - कुणाच्या भावनांशी खेळ.....) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 27 Oct 18 2008 - 7:46am
प्रवेशिका - २७ ( psg - कुणी कुरवाळले नाही... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 24 Oct 18 2008 - 4:34am
प्रवेशिका - ४३ ( prasad_shir - देव जर ह्रदयात नाही... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 15 Oct 18 2008 - 1:50am
गझलची तोंडओळख -२ (वृत्त विचार) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 34 Sep 29 2008 - 3:53am

Pages