मराठी गझल कार्यशाळा-२

अधिक माहिती

मायबोली मराठी गझल कार्यशाळा-२

शीर्षक लेखक
समारोप लेखनाचा धागा
Jul 30 2011 - 1:15am
kaaryashaaLaa
18
प्रवेशिका - ३ (chetanaa - भूमिपुत्र हरला इतका....) लेखनाचा धागा
Oct 7 2008 - 1:18am
kaaryashaaLaa
50
प्रवेशिका - ३२ ( upas - तुझे नाम नाही... ) लेखनाचा धागा
Oct 21 2008 - 11:08am
kaaryashaaLaa
23
प्रवेशिका - ४८ ( yog - जगावे कसे ते मना ठाव नाही...) लेखनाचा धागा
Oct 20 2008 - 12:40pm
kaaryashaaLaa
13
अजून सुरुवात होत नाही....!!!! लेखनाचा धागा
Sep 23 2008 - 1:05pm
kaaryashaaLaa
32
प्रवेशिका - १४ ( kautukshirodkar - भेटलो शब्दात नाही... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 3:23am
kaaryashaaLaa
35
प्रवेशिका - २६ ( shyamali - थांबलो आहे खरा... ) लेखनाचा धागा
Jun 8 2011 - 7:22am
kaaryashaaLaa
34
प्रवेशिका - ४२ ( satish.waghmare - जमाव जातो कुठे... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 3:15pm
kaaryashaaLaa
18
प्रवेशिका - १० ( aaftaab - आसवांना वाहण्याचा छंद नाही... ) लेखनाचा धागा
Oct 7 2008 - 1:34am
kaaryashaaLaa
35
प्रवेशिका - २१ ( zaad - जुनेच रस्ते दिशा जुन्या... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 5:42am
kaaryashaaLaa
20
प्रवेशिका - ३७ ( ADNYAT - मी न वेडा मानसी... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 3:48am
kaaryashaaLaa
16
कार्यशाळा निकाल लेखनाचा धागा
Oct 24 2008 - 5:54am
kaaryashaaLaa
40
प्रवेशिका - ३१ ( sanghamitra - वरदहस्त का त्याचा... ) लेखनाचा धागा
Jun 5 2009 - 5:54pm
kaaryashaaLaa
31
प्रवेशिका - ४६ ( bo-vish - श्वासांची याचना करावी... ) लेखनाचा धागा
Oct 17 2008 - 7:40am
kaaryashaaLaa
14
कार्यशाळेत गझल प्रवेशिका प्रकाशित व्हायला सुरुवात .... लेखनाचा धागा
Sep 30 2008 - 9:32am
kaaryashaaLaa
30
प्रवेशिका - १६ ( swaatee_ambole - कशाची टोचणी नाही ... ) लेखनाचा धागा
Jun 28 2014 - 3:07pm
kaaryashaaLaa
66
प्रवेशिका - २७ ( psg - कुणी कुरवाळले नाही... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 4:34am
kaaryashaaLaa
24
प्रवेशिका - ४३ ( prasad_shir - देव जर ह्रदयात नाही... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 1:50am
kaaryashaaLaa
15
गझलची तोंडओळख -२ (वृत्त विचार) लेखनाचा धागा
Sep 29 2008 - 3:53am
kaaryashaaLaa
34
प्रवेशिका - ११ ( jo_s - कुणाच्या भावनांशी खेळ.....) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 7:46am
kaaryashaaLaa
27

Pages