मराठी गझल कार्यशाळा-२

अधिक माहिती

मायबोली मराठी गझल कार्यशाळा-२

शीर्षक लेखक
गझल  लेखनाचा धागा
Sep 16 2020 - 3:56am
प्रकाश साळवी
1
गझलची तोंडओळख लेखनाचा धागा
Jul 18 2020 - 12:10pm
kaaryashaaLaa
102
गझल कार्यशाळा - निमंत्रण लेखनाचा धागा
Jul 13 2020 - 10:04am
वैभव_जोशी
48
प्रवेशिका - ५ ( sandeep_chitre - सांजवेळी प्रेयसीची गाज नाही... ) लेखनाचा धागा
Mar 3 2019 - 9:52pm
kaaryashaaLaa
39
काय माझे भावनांचे (गझल) लेखनाचा धागा
Aug 1 2017 - 3:11am
प्रकाश साळवी
प्रवेशिका - २० ( vaibhav_joshi - कुठून आला ठराव... ) लेखनाचा धागा
मे 16 2017 - 11:53pm
kaaryashaaLaa
36
प्रवेशिका - ३८ ( vaibhav_joshi - नजर भिडवायची नाही... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 3:09am
kaaryashaaLaa
26
प्रवेशिका - ६ ( jayavi - तू दिलेल्या वेदना... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 5:49am
kaaryashaaLaa
39
प्रवेशिका - २२ ( zelam - जरी तोडण्याचा मुळी डाव नाही...) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 5:37am
kaaryashaaLaa
23
प्रवेशिका - ३३ ( sarang23 - तुमच्या स्पर्धेमध्ये माझा टिकाव नाही... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 4:03am
kaaryashaaLaa
19
प्रवेशिका - ४९ ( devdattag - राहिला देहात आता श्वास नाही...) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 1:08am
kaaryashaaLaa
14
प्रवेशिका - २ ( ashwini_k - उरीचे मुके बोल ओठात नाही ) लेखनाचा धागा
Oct 7 2008 - 1:02am
kaaryashaaLaa
37
प्रवेशिका - १७ ( ashwini_s - नेमस्त अंत ज्याला... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 2:22am
kaaryashaaLaa
22
प्रवेशिका - ४४ ( kaartaa - वाट इतकी पाहिली... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 1:40am
kaaryashaaLaa
14
गझलची तोंडओळख -३ (शेर, काफिया, रदीफ, अलामत.. ) लेखनाचा धागा
Sep 24 2008 - 4:03am
kaaryashaaLaa
7
प्रवेशिका - १२ ( jayavi - का बंध रेशमाचे ... ) लेखनाचा धागा
Oct 7 2008 - 1:41am
kaaryashaaLaa
35
प्रवेशिका - २८ ( mi_abhijeet - ती केवळ सोबत होती... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 4:26am
kaaryashaaLaa
28
प्रवेशिका - ३९ ( mi_anandyatri - मी कुणा पटलोच नाही... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 4:59am
kaaryashaaLaa
14
प्रवेशिका - ८ ( adm - भाव शब्दातील कैसा पोचतच नाही ) लेखनाचा धागा
Oct 7 2008 - 1:30am
kaaryashaaLaa
32
प्रवेशिका - २३ ( pulasti - चादर नाही, छप्पर डोक्यावर नाही...) लेखनाचा धागा
Oct 22 2008 - 8:28am
kaaryashaaLaa
31

Pages