मराठी गझल कार्यशाळा-२

अधिक माहिती

मायबोली मराठी गझल कार्यशाळा-२

शीर्षक लेखक
गझल  लेखनाचा धागा
Sep 16 2020 - 3:56am
प्रकाश साळवी
1
गझलची तोंडओळख लेखनाचा धागा
Jul 18 2020 - 12:10pm
kaaryashaaLaa
102
गझल कार्यशाळा - निमंत्रण लेखनाचा धागा
Jul 13 2020 - 10:04am
वैभव_जोशी
48
प्रवेशिका - ५ ( sandeep_chitre - सांजवेळी प्रेयसीची गाज नाही... ) लेखनाचा धागा
Mar 3 2019 - 9:52pm
kaaryashaaLaa
39
काय माझे भावनांचे (गझल) लेखनाचा धागा
Aug 1 2017 - 3:11am
प्रकाश साळवी
प्रवेशिका - २० ( vaibhav_joshi - कुठून आला ठराव... ) लेखनाचा धागा
मे 16 2017 - 11:53pm
kaaryashaaLaa
36
प्रवेशिका - १ ( ITgirl - असे भोगले, राहिली आस नाही..) लेखनाचा धागा
Oct 19 2008 - 11:42pm
kaaryashaaLaa
49
प्रवेशिका - १९ ( mrunmayee - आसवे हा मानला... ) लेखनाचा धागा
Oct 15 2008 - 8:56am
kaaryashaaLaa
22
प्रवेशिका - ३४ ( daad - का कुणा कळलोच ना... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 3:59am
kaaryashaaLaa
15
प्रवेशिका - ५० ( nachikets - धुळीत ह्या पाऊल... ) लेखनाचा धागा
मे 5 2011 - 9:09am
kaaryashaaLaa
24
आजही मी लावलेले दार नाही..... लेखनाचा धागा
Sep 26 2008 - 9:26am
kaaryashaaLaa
90
प्रवेशिका - १३ ( sumedhap - तत्व माझे फार काही थोर नाही......) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 2:43am
kaaryashaaLaa
32
प्रवेशिका - २९ ( jlo - ताणल्या तारांतही थरकाप नाही) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 4:15am
kaaryashaaLaa
19
प्रवेशिका - ४७ ( ganesh_kulkarni - जगातून इतक्यात... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 1:24am
kaaryashaaLaa
12
प्रवेशिका - ७ (praaju - माझे मलाच पटले नाही...) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 6:00am
kaaryashaaLaa
38
प्रवेशिका - २४ ( prasad_mokashi - कुणास सांगू गीता... ) लेखनाचा धागा
Nov 30 2008 - 12:54am
kaaryashaaLaa
36
प्रवेशिका - ४० ( ashwini_k - तुझे खुले केस... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 2:31am
kaaryashaaLaa
18
प्रवेशिका - ४ ( desh_ks - सत्यातल्या जगातुन... ) लेखनाचा धागा
Oct 14 2008 - 4:00am
kaaryashaaLaa
41
प्रवेशिका - १८ ( bedekarm - गूढ तव डोळ्यात केंव्हा... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 5:30am
kaaryashaaLaa
32
प्रवेशिका - ३५ ( mi_anandyatri - मोकळा आहे बरा मी... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 3:39am
kaaryashaaLaa
16

Pages