प्रवेशिका - ४७ ( ganesh_kulkarni - जगातून इतक्यात... )

Submitted by kaaryashaaLaa on 15 October, 2008 - 00:04

मित्रहो, कार्यशाळेत गझल प्रकाशित होण्याचा आज शेवटचा दिवस.
आजही तुम्ही नेहमीप्रमाणे गुणांकन करायचं आहेच.
भारतीय प्रमाणवेळेनुसार १९ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ९ वाजेपर्यंत तुम्ही गुणांकन करू शकता.


जगातून इतक्यात माघार नाही
मनाला कशाचाच आजार नाही!

उगा वाचतो रोज पोथ्या पुराणे
प्रभू एवढ्याने गवसणार नाही!

लढाया जुन्या काल बोलून गेल्या
नव्या ह्या जमान्यास आभार नाही!

असा ये जशी की झळाळी नभाला
अजुनही कपाळी अंलकार नाही!

कसे दाखवू दु:ख माझे जगाला
तयाच्या नशीबात आकार नाही!

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

कसे दाखवू दु:ख माझे जगाला
तयाच्या नशीबात आकार नाही!

वा! सुरेख!

असा ये जशी की झळाळी नभाला
अजुनही कपाळी अंलकार नाही!
वाह...
माझे ५

*********************
वयाबरोबर वाढत जावी तुझी नि माझी मैत्री
मनाबरोबर वयात यावी तुझी नि माझी मैत्री ||

ठीक आहे. माझ्या मते ५ गुण.
-सतीश

आभार नाही??

४ गुण

६ गुण
==================
अहिंसा....
जय जवान जय किसान....

माझे ५