मराठी गझल कार्यशाळा-२

अधिक माहिती

मायबोली मराठी गझल कार्यशाळा-२

शीर्षक लेखक प्रतिसाद शेवटचा प्रतिसाद
प्रवेशिका - ६ ( jayavi - तू दिलेल्या वेदना... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 39 Oct 18 2008 - 5:49am
प्रवेशिका - २२ ( zelam - जरी तोडण्याचा मुळी डाव नाही...) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 23 Oct 18 2008 - 5:37am
प्रवेशिका - ३८ ( vaibhav_joshi - नजर भिडवायची नाही... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 26 Oct 18 2008 - 3:09am
प्रवेशिका - २ ( ashwini_k - उरीचे मुके बोल ओठात नाही ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 37 Oct 7 2008 - 1:02am
प्रवेशिका - १७ ( ashwini_s - नेमस्त अंत ज्याला... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 22 Oct 18 2008 - 2:22am
प्रवेशिका - ३३ ( sarang23 - तुमच्या स्पर्धेमध्ये माझा टिकाव नाही... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 19 Oct 18 2008 - 4:03am
प्रवेशिका - ४९ ( devdattag - राहिला देहात आता श्वास नाही...) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 14 Oct 18 2008 - 1:08am
प्रवेशिका - १२ ( jayavi - का बंध रेशमाचे ... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 35 Oct 7 2008 - 1:41am
प्रवेशिका - २८ ( mi_abhijeet - ती केवळ सोबत होती... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 28 Oct 18 2008 - 4:26am
प्रवेशिका - ४४ ( kaartaa - वाट इतकी पाहिली... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 14 Oct 18 2008 - 1:40am

Pages