मराठी गझल कार्यशाळा-२

अधिक माहिती

मायबोली मराठी गझल कार्यशाळा-२

शीर्षक लेखक
प्रवेशिका - ४ ( desh_ks - सत्यातल्या जगातुन... ) लेखनाचा धागा
Oct 14 2008 - 4:00am
kaaryashaaLaa
41
प्रवेशिका - ३० ( giriraj - प्रार्थना माझी कधीही... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 4:10am
kaaryashaaLaa
19
प्रवेशिका - ४५ ( chinnu - झुरणे हे नवे नाही... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 1:12am
kaaryashaaLaa
13
गझल - काही उदाहरणे लेखनाचा धागा
Oct 11 2008 - 8:49am
kaaryashaaLaa
27
प्रवेशिका - १५ ( prasad_shir - काय वाटते कुणास... ) लेखनाचा धागा
Oct 19 2008 - 9:44am
kaaryashaaLaa
34
प्रवेशिका - २५ ( palli - बुजलेल्या वाटांचा...) लेखनाचा धागा
Jun 6 2009 - 8:03am
kaaryashaaLaa
19
प्रवेशिका - ४१ ( milya - चार-चौघांसारखे जगणार नाही... ) लेखनाचा धागा
Nov 27 2008 - 9:57am
kaaryashaaLaa
20
प्रवेशिका - ९ (mayuresh - प्रियेची मला साथ......) लेखनाचा धागा
Jan 9 2013 - 6:21am
kaaryashaaLaa
28
प्रवेशिका - ३६ ( manisha sadhu - मिठीत येते रंग उधळते... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 3:15am
kaaryashaaLaa
25
समारोप लेखनाचा धागा
Jul 30 2011 - 1:15am
kaaryashaaLaa
18
प्रवेशिका - ३ (chetanaa - भूमिपुत्र हरला इतका....) लेखनाचा धागा
Oct 7 2008 - 1:18am
kaaryashaaLaa
50
प्रवेशिका - ३२ ( upas - तुझे नाम नाही... ) लेखनाचा धागा
Oct 21 2008 - 11:08am
kaaryashaaLaa
23
प्रवेशिका - ४८ ( yog - जगावे कसे ते मना ठाव नाही...) लेखनाचा धागा
Oct 20 2008 - 12:40pm
kaaryashaaLaa
13
अजून सुरुवात होत नाही....!!!! लेखनाचा धागा
Sep 23 2008 - 1:05pm
kaaryashaaLaa
32
प्रवेशिका - १४ ( kautukshirodkar - भेटलो शब्दात नाही... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 3:23am
kaaryashaaLaa
35
प्रवेशिका - २६ ( shyamali - थांबलो आहे खरा... ) लेखनाचा धागा
Jun 8 2011 - 7:22am
kaaryashaaLaa
34
प्रवेशिका - ४२ ( satish.waghmare - जमाव जातो कुठे... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 3:15pm
kaaryashaaLaa
18
प्रवेशिका - १० ( aaftaab - आसवांना वाहण्याचा छंद नाही... ) लेखनाचा धागा
Oct 7 2008 - 1:34am
kaaryashaaLaa
35
प्रवेशिका - २१ ( zaad - जुनेच रस्ते दिशा जुन्या... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 5:42am
kaaryashaaLaa
20
प्रवेशिका - ३७ ( ADNYAT - मी न वेडा मानसी... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 3:48am
kaaryashaaLaa
16

Pages