मराठी गझल कार्यशाळा-२

अधिक माहिती

मायबोली मराठी गझल कार्यशाळा-२

शीर्षक लेखक
प्रवेशिका - १ ( ITgirl - असे भोगले, राहिली आस नाही..) लेखनाचा धागा
Oct 19 2008 - 11:42pm
kaaryashaaLaa
49
प्रवेशिका - १९ ( mrunmayee - आसवे हा मानला... ) लेखनाचा धागा
Oct 15 2008 - 8:56am
kaaryashaaLaa
22
प्रवेशिका - ३४ ( daad - का कुणा कळलोच ना... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 3:59am
kaaryashaaLaa
15
प्रवेशिका - ५० ( nachikets - धुळीत ह्या पाऊल... ) लेखनाचा धागा
मे 5 2011 - 9:09am
kaaryashaaLaa
24
प्रवेशिका - १३ ( sumedhap - तत्व माझे फार काही थोर नाही......) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 2:43am
kaaryashaaLaa
32
प्रवेशिका - २९ ( jlo - ताणल्या तारांतही थरकाप नाही) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 4:15am
kaaryashaaLaa
19
प्रवेशिका - ४७ ( ganesh_kulkarni - जगातून इतक्यात... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 1:24am
kaaryashaaLaa
12
आजही मी लावलेले दार नाही..... लेखनाचा धागा
Sep 26 2008 - 9:26am
kaaryashaaLaa
90
प्रवेशिका - ७ (praaju - माझे मलाच पटले नाही...) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 6:00am
kaaryashaaLaa
38
प्रवेशिका - २४ ( prasad_mokashi - कुणास सांगू गीता... ) लेखनाचा धागा
Nov 30 2008 - 12:54am
kaaryashaaLaa
36
प्रवेशिका - ४० ( ashwini_k - तुझे खुले केस... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 2:31am
kaaryashaaLaa
18
प्रवेशिका - ४ ( desh_ks - सत्यातल्या जगातुन... ) लेखनाचा धागा
Oct 14 2008 - 4:00am
kaaryashaaLaa
41
प्रवेशिका - १८ ( bedekarm - गूढ तव डोळ्यात केंव्हा... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 5:30am
kaaryashaaLaa
32
प्रवेशिका - ३५ ( mi_anandyatri - मोकळा आहे बरा मी... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 3:39am
kaaryashaaLaa
16
प्रवेशिका - ० (सुरेश भट - जगत मी आलो असा..) लेखनाचा धागा
Jun 8 2011 - 6:24am
kaaryashaaLaa
11
प्रवेशिका - १५ ( prasad_shir - काय वाटते कुणास... ) लेखनाचा धागा
Oct 19 2008 - 9:44am
kaaryashaaLaa
34
प्रवेशिका - ३० ( giriraj - प्रार्थना माझी कधीही... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 4:10am
kaaryashaaLaa
19
प्रवेशिका - ४५ ( chinnu - झुरणे हे नवे नाही... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 1:12am
kaaryashaaLaa
13
गझल - काही उदाहरणे लेखनाचा धागा
Oct 11 2008 - 8:49am
kaaryashaaLaa
27
प्रवेशिका - ९ (mayuresh - प्रियेची मला साथ......) लेखनाचा धागा
Jan 9 2013 - 6:21am
kaaryashaaLaa
28

Pages