मराठी गझल कार्यशाळा-२

अधिक माहिती

मायबोली मराठी गझल कार्यशाळा-२

शीर्षक लेखक
प्रवेशिका - १७ ( ashwini_s - नेमस्त अंत ज्याला... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 2:22am
kaaryashaaLaa
22
प्रवेशिका - ३३ ( sarang23 - तुमच्या स्पर्धेमध्ये माझा टिकाव नाही... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 4:03am
kaaryashaaLaa
19
प्रवेशिका - ४९ ( devdattag - राहिला देहात आता श्वास नाही...) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 1:08am
kaaryashaaLaa
14
प्रवेशिका - २ ( ashwini_k - उरीचे मुके बोल ओठात नाही ) लेखनाचा धागा
Oct 7 2008 - 1:02am
kaaryashaaLaa
37
प्रवेशिका - १२ ( jayavi - का बंध रेशमाचे ... ) लेखनाचा धागा
Oct 7 2008 - 1:41am
kaaryashaaLaa
35
प्रवेशिका - २८ ( mi_abhijeet - ती केवळ सोबत होती... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 4:26am
kaaryashaaLaa
28
प्रवेशिका - ४४ ( kaartaa - वाट इतकी पाहिली... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 1:40am
kaaryashaaLaa
14
गझलची तोंडओळख -३ (शेर, काफिया, रदीफ, अलामत.. ) लेखनाचा धागा
Sep 24 2008 - 4:03am
kaaryashaaLaa
7
प्रवेशिका - ८ ( adm - भाव शब्दातील कैसा पोचतच नाही ) लेखनाचा धागा
Oct 7 2008 - 1:30am
kaaryashaaLaa
32
प्रवेशिका - २३ ( pulasti - चादर नाही, छप्पर डोक्यावर नाही...) लेखनाचा धागा
Oct 22 2008 - 8:28am
kaaryashaaLaa
31
प्रवेशिका - ३९ ( mi_anandyatri - मी कुणा पटलोच नाही... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 4:59am
kaaryashaaLaa
14
प्रवेशिका - १९ ( mrunmayee - आसवे हा मानला... ) लेखनाचा धागा
Oct 15 2008 - 8:56am
kaaryashaaLaa
22
प्रवेशिका - ३४ ( daad - का कुणा कळलोच ना... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 3:59am
kaaryashaaLaa
15
प्रवेशिका - ५० ( nachikets - धुळीत ह्या पाऊल... ) लेखनाचा धागा
मे 5 2011 - 9:09am
kaaryashaaLaa
24
प्रवेशिका - १ ( ITgirl - असे भोगले, राहिली आस नाही..) लेखनाचा धागा
Oct 19 2008 - 11:42pm
kaaryashaaLaa
49
प्रवेशिका - १३ ( sumedhap - तत्व माझे फार काही थोर नाही......) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 2:43am
kaaryashaaLaa
32
प्रवेशिका - २९ ( jlo - ताणल्या तारांतही थरकाप नाही) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 4:15am
kaaryashaaLaa
19
प्रवेशिका - ४७ ( ganesh_kulkarni - जगातून इतक्यात... ) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 1:24am
kaaryashaaLaa
12
आजही मी लावलेले दार नाही..... लेखनाचा धागा
Sep 26 2008 - 9:26am
kaaryashaaLaa
90
प्रवेशिका - ७ (praaju - माझे मलाच पटले नाही...) लेखनाचा धागा
Oct 18 2008 - 6:00am
kaaryashaaLaa
38

Pages