चालवा डोकं

अधिक माहिती

कुठल्याही प्रकारची कोडी इथे टाकणे अपेक्षित आहे. उत्तर देताना ठळक अक्षरांत SPOILER WARNING देऊन उत्तर लिहावे. उत्तर लिहीताना जिथे आवश्यक आहे तिथे त्या उत्तरामागचा विचार/तर्क स्पष्ट करावा. जर कोड्याचे उत्तर विचारणार्‍यालाच माहिती नसेल तर तसे स्पष्ट करावे.
नवीन कोड्यासाठी नवीन लेखनधागा सुरू करावा.

शीर्षक लेखक प्रतिसाद शेवटचा प्रतिसाद
'मॅग्नोलिया हेरिटेज' केस प्रश्न हायझेनबर्ग 210 Jul 24 2017 - 1:20pm
'केसेसच्या' निमित्ताने  प्रश्न हायझेनबर्ग 35 Jul 14 2017 - 2:21am
'अ‍ॅक्वा सेरेनिटी' केस प्रश्न हायझेनबर्ग 226 Jun 17 2017 - 6:21am
एमराल्ड पॅराडाईझ केस प्रश्न हायझेनबर्ग 150 Jun 16 2017 - 4:14am
सोडवा पाहु ? प्रश्न राजीव सान्गरोलकर 4 Jan 18 2013 - 10:02am
शोधा उत्तर  प्रश्न manalee 23 Oct 15 2015 - 8:12am
klueless-12 लेखनाचा धागा श्रद्धा Nov 12 2016 - 2:36pm
चला काड्या करूया :-) लेखनाचा धागा ऋन्मेऽऽष 102 Jul 23 2016 - 7:50am
विमानाची उडल्या जागी राहून पृथ्वीप्रदक्षिणा ?! लेखनाचा धागा गजानन 97 Jan 7 2016 - 12:19pm
प्रबळ मेंदु - डावा की उजवा ? लेखनाचा धागा बाजिंदा 21 Jan 14 2016 - 8:35am

Pages