चालवा डोकं

अधिक माहिती

कुठल्याही प्रकारची कोडी इथे टाकणे अपेक्षित आहे. उत्तर देताना ठळक अक्षरांत SPOILER WARNING देऊन उत्तर लिहावे. उत्तर लिहीताना जिथे आवश्यक आहे तिथे त्या उत्तरामागचा विचार/तर्क स्पष्ट करावा. जर कोड्याचे उत्तर विचारणार्‍यालाच माहिती नसेल तर तसे स्पष्ट करावे.
नवीन कोड्यासाठी नवीन लेखनधागा सुरू करावा.

शीर्षक लेखक
या मराठी वाक्याचा अर्थ सांगा लेखनाचा धागा
मे 24 2020 - 10:13pm
मन्या२८०४
56
मराठीमधली कोडी लेखनाचा धागा
Apr 5 2019 - 1:53am
के अंजली
346
'दि ग्रँड बुखारेस्ट हॉटेल' केस ** नव्या संधीसह प्रश्न
Dec 4 2017 - 8:53am
हायझेनबर्ग - एक वाईट निपजलेला कथाकार
157
'मॅग्नोलिया हेरिटेज' केस प्रश्न
Jul 24 2017 - 1:20pm
हायझेनबर्ग - एक वाईट निपजलेला कथाकार
210
'केसेसच्या' निमित्ताने  प्रश्न
Jul 14 2017 - 2:21am
हायझेनबर्ग - एक वाईट निपजलेला कथाकार
35
'अ‍ॅक्वा सेरेनिटी' केस प्रश्न
Jun 17 2017 - 6:21am
हायझेनबर्ग - एक वाईट निपजलेला कथाकार
226
एमराल्ड पॅराडाईझ केस प्रश्न
Jun 16 2017 - 4:14am
हायझेनबर्ग - एक वाईट निपजलेला कथाकार
150
सोडवा पाहु ? प्रश्न
Jan 18 2013 - 10:02am
राजीव सान्गरोलकर
4
शोधा उत्तर  प्रश्न
Oct 15 2015 - 8:12am
आईची_लेक
23
klueless-12 लेखनाचा धागा
Nov 12 2016 - 2:36pm
श्रद्धा
चला काड्या करूया :-) लेखनाचा धागा
Jul 23 2016 - 7:50am
ऋन्मेऽऽष
102
विमानाची उडल्या जागी राहून पृथ्वीप्रदक्षिणा ?! लेखनाचा धागा
Jan 7 2016 - 12:19pm
गजानन
97
प्रबळ मेंदु - डावा की उजवा ? लेखनाचा धागा
Jan 14 2016 - 8:35am
बाजिंदा
21
(a^2 + b^2) =??? लेखनाचा धागा
Jan 11 2016 - 1:04am
जव्हेरगंज
24
बी लाईक बिल - बाळू सारखे बना लेखनाचा धागा
Mar 8 2016 - 6:23am
हर्पेन
31
पायथागोरसची मूळ त्रिकुटे लेखनाचा धागा
Feb 3 2016 - 10:40am
टवणे सर
23
क्लूलेस-११ लेखनाचा धागा
Dec 2 2015 - 10:44pm
श्रद्धा
67
क्लूलेस १० लेखनाचा धागा
Nov 9 2014 - 2:54am
चैर
22
बॉल मिल गया! लेखनाचा धागा
Jan 13 2016 - 1:00pm
लाल्या
46
क्लूलेस ९ - टीझर राउंड लेखनाचा धागा
Nov 29 2013 - 10:28am
श्रद्धा
50

Pages