चालवा डोकं

अधिक माहिती

कुठल्याही प्रकारची कोडी इथे टाकणे अपेक्षित आहे. उत्तर देताना ठळक अक्षरांत SPOILER WARNING देऊन उत्तर लिहावे. उत्तर लिहीताना जिथे आवश्यक आहे तिथे त्या उत्तरामागचा विचार/तर्क स्पष्ट करावा. जर कोड्याचे उत्तर विचारणार्‍यालाच माहिती नसेल तर तसे स्पष्ट करावे.
नवीन कोड्यासाठी नवीन लेखनधागा सुरू करावा.

शीर्षक लेखक प्रतिसाद शेवटचा प्रतिसाद
'दि ग्रँड बुखारेस्ट हॉटेल' केस ** नव्या संधीसह प्रश्न हायझेनबर्ग 154 Aug 24 2017 - 4:43pm
'मॅग्नोलिया हेरिटेज' केस प्रश्न हायझेनबर्ग 210 Jul 24 2017 - 1:20pm
'केसेसच्या' निमित्ताने  प्रश्न हायझेनबर्ग 35 Jul 14 2017 - 2:21am
'अ‍ॅक्वा सेरेनिटी' केस प्रश्न हायझेनबर्ग 226 Jun 17 2017 - 6:21am
एमराल्ड पॅराडाईझ केस प्रश्न हायझेनबर्ग 150 Jun 16 2017 - 4:14am
सोडवा पाहु ? प्रश्न राजीव सान्गरोलकर 4 Jan 18 2013 - 10:02am
शोधा उत्तर  प्रश्न _मनश्री_ 23 Oct 15 2015 - 8:12am
klueless-12 लेखनाचा धागा श्रद्धा Nov 12 2016 - 2:36pm
चला काड्या करूया :-) लेखनाचा धागा ऋन्मेऽऽष 102 Jul 23 2016 - 7:50am
विमानाची उडल्या जागी राहून पृथ्वीप्रदक्षिणा ?! लेखनाचा धागा गजानन 97 Jan 7 2016 - 12:19pm

Pages