चालवा डोकं

अधिक माहिती

कुठल्याही प्रकारची कोडी इथे टाकणे अपेक्षित आहे. उत्तर देताना ठळक अक्षरांत SPOILER WARNING देऊन उत्तर लिहावे. उत्तर लिहीताना जिथे आवश्यक आहे तिथे त्या उत्तरामागचा विचार/तर्क स्पष्ट करावा. जर कोड्याचे उत्तर विचारणार्‍यालाच माहिती नसेल तर तसे स्पष्ट करावे.
नवीन कोड्यासाठी नवीन लेखनधागा सुरू करावा.

शीर्षक लेखक
क्लूलेस - ९ लेखनाचा धागा
Oct 30 2014 - 4:25am
श्रद्धा
158
प्रखर उजेड देणारा दिवा लेखनाचा धागा
Apr 14 2013 - 12:08pm
गजानन
9
क्लूलेस - ८ टीझर राउंड लेखनाचा धागा
Nov 22 2013 - 8:57am
श्रद्धा
328
क्लूलेस - ८ लेखनाचा धागा
Oct 28 2013 - 1:49pm
गजानन
223
हिरा कसा पाठवाल ? लेखनाचा धागा
Oct 14 2011 - 5:36am
चीकू
32
क्लूलेस - ७ लेखनाचा धागा
Sep 30 2012 - 10:00am
श्रद्धा
704
मोठा नळ, लहान नळ आणि टाकी लेखनाचा धागा
Sep 10 2012 - 6:38am
गजानन
20
वाघ आणि सिंह : बिग फाईट लेखनाचा धागा
Apr 12 2011 - 1:27am
सांजसंध्या
50
क्लूलेस - ६ लेखनाचा धागा
Oct 27 2011 - 10:32am
गजानन
591
तीन तळटीपा लेखनाचा धागा
Sep 10 2012 - 11:54am
slarti
20
इतिहासा (+पुराणा) ची ओळख  लेखनाचा धागा
Aug 7 2016 - 5:16am
माणूस
123
परस्पर संबंध ओळखा - भाग २ लेखनाचा धागा
Aug 11 2011 - 3:44am
केदार_जोशी
33
टॉप थ्री.... लेखनाचा धागा
Feb 12 2010 - 9:25am
हिम्सकूल
73
क्रिकेट कोड लेखनाचा धागा
Aug 29 2010 - 2:17am
svalekar
25
पक्षाने कापलेले अंतर लेखनाचा धागा
Feb 12 2010 - 5:37pm
टवणे सर
15
परस्पर संबंध ओळखा लेखनाचा धागा
Jul 10 2009 - 1:45am
गजानन
657
राजू कधी खरे बोलतो ? लेखनाचा धागा
मे 15 2011 - 1:44am
slarti
16
२०४८ वाहते पान
Aug 21 2014 - 8:20am
बन्या
7
१,२,३,४,? वाहते पान
Jan 15 2010 - 8:34pm
माणूस
7

Pages