अष्टाक्षरी

गाभुळल्या रानबिया

Submitted by santosh watpade on 10 August, 2017 - 01:19

गाभुळल्या रानबिया गेले कटीवर हात
पाय मारतो आतुन कोंभ हिरवा पोटात..

रानबिया लाजभिऊ त्यांचे गोरे गोरे गाल
घरधन्याचा सांगावा आला वार्‍यासवे काल ..

खाटा विणून लाकडी माय दारात बसली
कळशीत लेकींसाठी उन्हे कोवळी भरली..

बाप वेडा येताजाता नाडी लेकींची बघतो
येते ढगांची आरोळी पुन्हा कामावर जातो..

घालू डोहाळे जेवण माय सांगते कानात
रानबिया गोर्‍यामोर्‍या पदरात लपतात...

म्हणे तळला आषाढ आली जवळ तारिख
याच काळजीत माय झाली अजून बारिक

झाली शिवून झबली झाली टाचून टोपडी
कधी भरेल पिलांनी तिची इवली झोपडी....

शब्दखुणा: 

बारव

Submitted by संतोष वाटपाडे on 21 February, 2017 - 03:13

काल बारवाच्या काठी
धुणं धुवायाला आली
भर दुपारी उन्हात
जुन्या चिंचेची सावली...

तिच्या पोपटी बांगड्या
हेल खावून वाजल्या
खोप्यातल्या सुगरणी
खोपा सोडुन धावल्या...

बारवाच्या पोटावर
वड पिंपळाची पोरं
आली बघाया सावली
काही पकडून दोरं..

पाण्यामधे चमकला
निळ्या आभाळाचा दिवा
सावलीला डिवचून
गेला पाखरांचा थवा...

दगडाच्या थारोळ्यात
सारी कापडं धुतली
बारवाच्या गारव्याने
वेडी सावली भिजली..

तुझ्या मग्न प्रवासाला...

Submitted by आनंदयात्री on 8 August, 2013 - 00:15

रंग रूप स्थायीभाव
आणि लाघवी स्वभाव
सर्वांनाच मोहविती
तुझे भाव, तुझे नाव

स्तुती कौतुक अफाट
जणू उधाणाची लाट
पदोपदी तुला तुझा
भास होतसे विराट

उंचावली तुझी मान
मन हळूच बेभान
घेता दखल जगाने
तुला खुजे आसमान

मग हवेसे वाटले
सारे कौतुकाचे झेले
क्षणोक्षणी स्वीकारावे
हार तुरे अन् शेले

कुणी नाकारूच नये
कुणी झुगारूच नये
भोवतीच्या प्रत्येकाने
कधी दुर्लक्षूही नये

आदबीनेच वागणे
शालीनता दाखवणे
खरे हेतू सारे सारे
किती खुबीने झाकणे!

सुरू जाहला प्रवास
एका फसव्या वाटेने
नाकारत खाणाखुणा
स्वतःच्याच सोबतीने

कुणी आपले नाहीच
तरी पाय रेटलेस
वेळोवेळी स्वतःचीच
समजूत काढलीस

खोल खोल मनामध्ये....

Submitted by बागेश्री on 14 January, 2013 - 00:14

धुंद आठवांची रात, जेव्हा डोळ्यात निजेल
खोल खोल मनामध्ये तूच तूच दाटशील

एक एक पान माझे, सुटे सुटे रे होईल
हर एक अक्षराला, गंध तुझाच असेल

चंद्र खिडकीशी पुन्हा, रेंगाळेल, खोळंबेल
गळालेले रितेपण मुठी भरून घेईल

तुझ्या सयी सार्‍या स्निग्ध, सभोताली फुलतील
तुझ्या गालातले हसू, माझ्या ओठी उमलेल

हूरहूर, रूखरूख, चित्त बेभान करेल
जरा शहाणे झालेले, मन पुन्हा वेडावेल

तेच रूप ह्या जगाचं, पण नवीन भासेल
तेच काजळ डोळ्याचं, पण नव्याने हसेल

खुळ्या मनाच्या भ्रमांची, भूल मलाही पडेल
तुझ्या असण्याचे भास, नसण्याला असतील

कंच बहर फुलांचा, जरी उद्या ओसरेल
ताजा आठव तुझाच, माझ्या ओंजळी असेल

शब्दखुणा: 

चित्त पावन बासरी....

Submitted by बागेश्री on 2 November, 2012 - 01:51

चित्त पावन बासरी
जरा वाजव मुरारी,
आर्त भाव खोळंबू दे
तुझ्या माझ्या ह्या नजरी..

व्हावे तुजला स्वाधीन
येत तुजला शरण,
साद घाल वेणूतून
स्वीकारून हे नमन...

मोरपीस रंग दावी
जगण्याचे नवे नवे
दोन डोळे मोहणारे
वेड कसे न लागावे?
कसे खेळ खेळलेस
काय कपट केलेस,
मला काय घेणे देणे
माझी भक्ती तू झालास!

नाद तुझ्या रे बोलांचा
माझ्या कानी ह्या गुंजावा,
एकरूप होत जावे
ध्यास तुझाच असावा...

लुब्ध मन तुझ्या ठायी
मला जाण काही नाही
आता स्वप्न, खरे खोटे
तमा उरलीच नाही...

शब्दखुणा: 

आपण सारे अर्जुन..

Submitted by बागेश्री on 12 June, 2012 - 01:47

एक खळाळती नदी
तिचे रम्य दोन्ही काठ,
दोन तिरी दोन मन
माना दोघांच्याही ताठ!

समांतर ते जगती
मत एक ना चुकून,
एक होकार भरितो
दुजा नकार घोकून...

वाटे निर्मळ वहावे
अडता, मना पुसावे
त्याने संभ्रम सारावे
आपणास सुखवावे!

प्रत्यक्षात असे नाही
मने धरी भिन्न तान
एक नित्य मी, मी करे
दुजा म्हणे मी महान..!!

मग सहजच वाटे
सारे आपण अर्जुन,
त्याचे प्रश्न मोठे होते
आणि संभ्रम कठिण..!!
इथे प्रश्न इवलाले
करी आपणा अर्जुन,
संभ्रमात जग म्हणे
नाही सुटका ह्यातून!

त्यास कृष्ण तरी होता
योग्य अयोग्य सांगाया,
इथे आपणच खरे
नसे कुणाचीच माया!

मग आपलीच तीर
दोन आपलीच मने,

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

तुझे नक्षत्रांचे देणे

Submitted by निंबुडा on 30 April, 2012 - 02:34

माझ्या प्रेमाचं आभाळ
दिलं तुला मी आंदण
बदल्यात चंद्रस्पर्श
अंग अंगाला गोंदण

तुझे अवचित येणे
असे माझ्या आयुष्यात
जशी काळोख्या रातीला
लाभे चांदणपहाट

उधाणल्या ह्या मनाला
मग भरतीची लाट
तुझ्या ओलेत्या खुणांनी
गच्च माझी पायवाट

ओल्या रेतीत मनाच्या
शंख-शिंपले सयींचे
रंगीबेरंगी क्षणांना
तयांत मी गुंफियले

सांग फेडायचे कसे
देणे नक्षत्रांचे तुझे
तुझ्या प्रेमाच्या तोडीचे
फक्त हृदयच माझे

तेच अर्पिते मी तुला
देण्या अन्य नसे काही
बाकी काहीही देऊन
ऋण फिटणार नाही

गोड प्रेमाचा वर्षाव
नित्य असा बरसू दे
माझ्या चांदण्याचा गाव
तुझ्या डोळ्यांत वसू दे

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

प्रतीक्षा

Submitted by निंबुडा on 27 April, 2012 - 04:55

माझी पहिली अष्टाक्षरी Happy

युगानुयुगे संपली
तुझीच वाट पाहिली
खुळी ही राधिका तुझी
पहा खुळीच राहिली

षड्ज भावनेतले
न मागता तू जे दिले
तुझ्या सुरांत नाहण्या
मनी जपून ठेविले

सावळ्या गगनातला
पयोद हा निनादतो
तुझेच रुप लेवुनी
तना-मनात सांडतो

तू एकदा फिरून ये
हे एव्हढेच मागणे
अन् पुनश्च वर्षु दे
अमोघ प्रीत-चांदणे

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

एक उनाड दिवस...

Submitted by बागेश्री on 26 April, 2012 - 06:05

एक उनाड दिवस
चल सख्या घालवूया,
नको काटे घड्याळाचे
राना- वनात फिरूया!

एक उनाड दिवस
घालू पाखरांना साद,
जरा अंगणात त्यांच्या
चल रमूया निवांत!

एक उनाड दिवस
नको पैसा व्यवहार,
मन रिक्त होता थोडे
येते नात्यांस बहार..

एक उनाड दिवस
नको कर्तव्य नि पाश
मागे टा़कू कवडसे
पाहू मोकळे आकाश!!

अश्या उनाड दिवशी
भर उन्हात भटकू,
मृगजळे दिसताच
थोडे फसू, थोडे हसू!

पाहू सांज कलंडती
रंग जुनेच नव्याने,
येवो मन मोहरून
मरगळ विझल्याने!

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

मन पाऊस पाऊस...

Submitted by बागेश्री on 10 April, 2012 - 05:41

मन पाऊस पाऊस
चिंब अंगण- ओसरी,
कुंद गारव्याची हवा
गंध मातीचा पसरी..

मन पाऊस पाऊस
होते गालिचा हिरवा,
टेक क्षणभर तू ही
नको होऊस पारवा!

मन पाऊस पाऊस
पाणी डोळ्यांच्या द्रोणात,
अवखळ ओघळते
मंद हवेच्या झोकात!

मन पाऊस पाऊस
थेंब थेंबाने रुजतो,
ध्यास रुजे त्याच्यासवे
कोंब आशेला फुटतो..

मन झिम्माड पाऊस
आठवांची बरसात
माझ्या काजळात ओल्या
फुले उद्याची पहाट!!

मन पाऊस मेघांचा
सुटे मळभ जीवांचे
रंग आसमानी झाले
तुझ्या माझ्या नशीबाचे!

मन इतके बरसे,
दु:खं झाली मातीमोल
सल काढले खुडून
सरे पापण्यांची ओल...!

असे चित्र पावसाचे,
जणू इवला कोलाज
सार्‍या आठवणी खुळ्या

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - अष्टाक्षरी