घोषणा

मायबोलीवरचे आधार गट

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

मायबोलीकडे सगळेच गरज पडली तर हक्काने मदत मागतात. आणि मायबोलीकरही तितक्याच तत्परतेने मदत करतात.

प्रकार: 

सभासदांची वैयक्तिक / खाजगी जागा

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
12 वर्ष ago

सर्व सभासदांच्या खाजगी जागेत आता वाढ करण्यात आली असून तिथे दुप्पट जागा उपलब्ध आहे. तेव्हा तिथे चढवलेली प्रकाशचित्रे काढून टाकू नका. तसे केल्याने लेखात प्रकाशचित्रं किंवा रेखाटनं दिसण्याऐवजी लाल फुली दिसते.

विषय: 
प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - घोषणा