चाळ

चाळीतील गमती-जमती (७)

Submitted by राजेश्री on 8 May, 2018 - 21:09

चाळीतल्या गमती-जमती(७)

शब्दखुणा: 

चाळीतील घर लीगल असते का ?

Submitted by lalitshinde on 23 July, 2015 - 20:11

मुम्बई परिसरात चाळीतील घरांच्या अनेक जाहिराती येतात. ही घरे लीगल आहेत व लोनही मिळते असा त्यात उल्लेख असतो.

चाळीतील घरे लीगल असतात का ?

माझ्या एका डॉक्टर मित्राने खूप वर्षांपूर्वी चाळीत दोन घरे घेतली होती. नंतर त्याने त्यावर दोन मजले चढवुन दवाखाना व घर केले.. अर्थात हे बांधकाम लोड बेअरिंगचे म्हणजे मेटलचे खांब व बीम्स या पद्धतीचे असते.

दोन नाही निदान एक तरी मजला नक्की चढवता येतो.

वीस पंचवीस वर्षानी जागेलाही भाव येऊ शकतो.

याबाबतचे अनुभव व माहिती कृपया इथे लिहा.

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - चाळ