स्कुबा डायविंग

प्रत्येक श्वास अनुभवावा - अर्थात माझे scuba diving अंतिम भाग

Submitted by हजारो ख्वाईशे ऐसी on 12 January, 2019 - 10:52

प्रत्येक श्वास अनुभवावा - अर्थात माझे scuba diving अंतिम भाग

———————————————————

प्रत्येक श्वास अनुभवावा - अर्थात माझे scuba diving भाग १

Submitted by हजारो ख्वाईशे ऐसी on 12 January, 2019 - 10:50

प्रत्येक श्वास अनुभवावा - अर्थात माझे scuba diving भाग १

———————————————————

पाण्याखालचे जग... (The Judgment Day)

Submitted by सॅम on 16 October, 2010 - 13:57

याआधीच्या भागात मी स्कुबा डायविंगची माहिती दिली. त्याचे प्रशिक्षण, वापरत येणारी उपकरणे, त्यातले मानसिक आव्हान हे सगळं सांगितलं. तोवर मी प्रत्यक्ष समुद्रात डुबकी मारली नव्हतीच. समुद्रातल्या डुबकीत मासे सोडुन दुसरं काही विशेष दिसेल असंही वाटलं नव्हतं. पण...

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - स्कुबा डायविंग