मासे व इतर जलचर

भरलेले पापलेट

Submitted by तृष्णा on 26 October, 2012 - 08:39
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

बॅचलर कोळंबी (फोटोसह)

Submitted by शेवगा on 16 August, 2012 - 21:39
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
शब्दखुणा: 

तंदूर कोळंबी

Submitted by मराठमोळा on 10 July, 2012 - 22:22
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

मसाला बांगडा

Submitted by मनी on 9 April, 2012 - 13:44
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - मासे व इतर जलचर