मासे व इतर जलचर

मासे ४७) राणी मासे

Submitted by जागू-प्राजक्ता-... on 7 April, 2014 - 15:20
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
शब्दखुणा: 

भरले खेकडे

Submitted by जागू-प्राजक्ता-... on 23 January, 2014 - 06:22
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१.५ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

मांसाहारी स्टार्टर्स १) माखली च्या रिंग्ज.

Submitted by जागू-प्राजक्ता-... on 11 December, 2013 - 02:54
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
शब्दखुणा: 

मासे ४५) खवली

Submitted by जागू-प्राजक्ता-... on 3 October, 2013 - 06:33
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

मासे ४४) हेकरू

Submitted by जागू-प्राजक्ता-... on 3 July, 2013 - 02:23
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

मासे (४३) - खेंगट

Submitted by जागू-प्राजक्ता-... on 28 June, 2013 - 03:42
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

पापलेट करी (फोटो सहित)

Submitted by डीडी on 24 June, 2013 - 02:07
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
शब्दखुणा: 

भाजूक तुकड्या

Submitted by अवल on 27 May, 2013 - 00:31
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - मासे व इतर जलचर