शर्मुला

बेक्ड शर्मूला (Charmoula / Chermoula) फिश.

Submitted by इब्लिस on 13 December, 2014 - 13:24
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१.५ तास
पाककृती प्रकार: 
Subscribe to RSS - शर्मुला