स्वच्छंदी

कोठे माझा होतो ?

Submitted by महेश मोरे स्वच्छंदी on 16 May, 2020 - 05:35

कोठे माझा होतो ?
- महेश मोरे (स्वच्छंदी)

तिच्या गुलाबी मिठीत जेव्हा होतो
सांगा ना....मी कोठे माझा होतो ?

तुलना अमुची कशी व्हायची होती
ती मंदिर..... मी पडका वाडा होतो

ती दिसली की बाकी काही नाही
आठवणींनी डोळा ओला होतो

खेळायाचे तर सगळ्यांना असते
वजीर कोणी..कोणी प्यादा होतो

निर्णयांमधे गफलत आधी होते
आयुष्याचा नंतर पचका होतो

आकार तुला कसा द्यायचा होता
मी रबराचा तुटका साचा होतो

देवळातला देव झोपतो तेव्हा
माणसातला माणुस जागा होतो

शब्दखुणा: 

थांबेल भळभळ कधीतरी

Submitted by महेश मोरे स्वच्छंदी on 12 May, 2020 - 03:03

थांबेल भळभळ कधीतरी
- महेश मोरे (स्वच्छंदी),सातारा
8554085101

जखमा जुन्या भरतील अन् थांबेल भळभळ कधीतरी
बस् याचसाठी सोसतो.. संपेल ही कळ कधीतरी

थांबेल श्वासांची तलफ अन् एक वळवळ कधीतरी
त्याच्या जरा आधी गडे! तू ये मला छळ कधीतरी

छातीत खंजिर खोच तू अन् सांग बस् एवढे मला
पाठीवरी उठलेत ते मुजतील का वळ कधीतरी ?

तू दे कळीला जेवढी आहे हवी ती उसंत बस्
उमलेल फुल काट्यात अन् पसरेल दरवळ कधीतरी

शब्दखुणा: 

नशीब नेत राहिले ............!

Submitted by महेश मोरे स्वच्छंदी on 5 May, 2020 - 10:14

नशीब नेत राहिले.........!
- महेश मोरे (स्वच्छंदी)

मला उन्हात ठेवुनी कसे मजेत राहिले
नकोच जायला तिथे नशीब नेत राहिले

खुडून टाकले कुणी, कुणी जखम उरी दिली
उभ्या जगास तेच फुल सुगंध देत राहिले

असेच काल एकदा अधर चुकून चुंबिले
नि श्वास काळजातले तिच्या कवेत राहिले

जसा गझल लिहायला म्हणून शब्द शोधला
समोर नेमके तिचेच नाव येत राहिले

सुखांस भेटली अधीर वाहवा तुझी-तिची
नि दु:ख मैफलीत फक्त दाद देत राहिले

शब्दखुणा: 

हुमान..कोडे आहे का ?

Submitted by महेश मोरे स्वच्छंदी on 29 April, 2020 - 12:25

हुमान..कोडे आहे का ?
- महेश मोरे (स्वच्छंदी)

सामान्याला सहजासहजी सुटण्याजोगे आहे का ?
जीवन म्हणजे चकवा, गुंता, हुमान..कोडे आहे का ?

ऐन तिशीतच देह येथला किती लागला वाकाया
जगण्यावर इच्छांचे सांगा इतके ओझे आहे का ?

नजर पेरण्याच्या आधी बस् हवे मला हे बघायला
तिच्या पापण्यांइतके ती'चे मनही ओले आहे का ?

फक्त एकदा फसले होते तिला दिलेल्या शब्दाने
पुन्हापुन्हा हे फसायला मन साधेभोळे आहे का ?

दोन चुंबने दिली मला अन् विचारते की, "भरले का ?"
भरायला सांगा माझे मन म्हणजे पोते आहे का ?

शब्दखुणा: 

बोलली नाहीस तू............!

Submitted by महेश मोरे स्वच्छंदी on 23 April, 2020 - 23:12

बोलली नाहीस तू............!
- महेश मोरे (स्वच्छंदी)

घालुनी डोळ्यात डोळे अंतरी भिडलीस तू
पण हवे होते मला ते बोलली नाहीस तू

वय गुलाबाचे म्हणू की मी तुझी जादू म्हणू
ऐन चाळीशीतसुद्धा वाटते बावीस तू

मोगऱ्याची वेल जेव्हा लोंबताना पाहतो
पाकळ्यांआडून पडते नेमकी दृष्टीस तू

सर्वकाही द्यायचा देतेस मजला शब्द पण
ऐनवेळेला किती करतेस घासाघीस तू

हक्क नाही एवढाही आज माझ्यावर तुझा
शेर विरहाचा कसा मग लावते छातीस तू

नाव माझे टाळले तेव्हाच कळले हे मला
आजही पाहून मज होतेस कासावीस तू

चार जखमा काळजावर गोंदल्या

Submitted by महेश मोरे स्वच्छंदी on 20 April, 2020 - 10:06

चार जखमा काळजावर गोंदल्या
- महेश मोरे (स्वच्छंदी)

चार......ओठांवर खुबीने पेरल्या
चार जखमा काळजावर गोंदल्या

बोलले नाही कुणी दोघांतले
पापण्या.. पण आसवांनी बोलल्या

वेळ आली एवढी काट्यावरी
पाकळ्यासुद्धा छळाया लागल्या

मी तुझ्या चौकात जेव्हा थांबलो
चालणाऱ्या चार वाटा थांबल्या

वादळाला त्रास होतो ना ? म्हणुन
मीच उघड्या दोन खिडक्या ठेवल्या

बाप लेकींना जसा सांभाळतो
मी तशा सल-वेदना सांभाळल्या

शेवटी आला तुझा आवाज अन्
मिट्ट काळोखात पणत्या पेटल्या

आहे तो माझा नाही

Submitted by महेश मोरे स्वच्छंदी on 13 April, 2020 - 04:53

आहे तो माझा नाही
- महेश मोरे (स्वच्छंदी)

घुटमळतो देहामध्ये तो श्वास स्वत:चा नाही
होता तो माझा नव्हता, आहे तो माझा नाही

पडद्यावर दिसते आहे ती खरी जिंदगी नाही
जो समोर दिसतो आहे तो खरा चेहरा नाही

तू विचार करायचा ना मज चुंबायाच्या आधी
सोडेन हातची संधी इतका मी साधा नाही

तू टप्प्यामध्ये माझ्या आल्यावर मरणारच ना ?
मी वजीर होतो वेड्या कुठलासा प्यादा नाही

शब्दांनी देऊ शकतो मी मनासारखे उत्तर
पण प्रश्न तिच्या मौनाचा तितकासा सोपा नाही

शब्दखुणा: 

आज त्याची पावले उंबऱ्याला लागली

Submitted by महेश मोरे स्वच्छंदी on 5 August, 2019 - 04:30

आज त्याची पावले उंबऱ्याला लागली

- महेश मोरे (स्वच्छंदी)

आस ज्याची नेमकी जीवनाला लागली
आज त्याची पावले उंबऱ्याला लागली

बाण नव्हता एकही काळजाला लागला
पण शिकाऱ्याची नजर पाखराला लागली

एकदाही भेटली, बोलली नाहीच पण
वाट बघण्याची सवय अंगणाला लागली

पावसाशी काल तर बाप होता भांडला
आज त्याची एक झळ वावराला लागली

'प्रेम'..असताना तसा रोग होता चांगला
त्यात झुरण्याची चटक माणसाला लागली

ती मजेने बोलली, "मी तुझी आहे कुठे ?"
हाय त्याची मग तिच्या काळजाला लागली

शब्दखुणा: 

हातात नाही आजही...........

Submitted by महेश मोरे स्वच्छंदी on 21 July, 2019 - 02:16

हातात नाही आजही...........
- महेश मोरे (स्वच्छंदी)

बघ हात माझा अन् तुझा हातात नाही आजही
मज दु:ख आहे मी तुझ्या नावात नाही आजही

त्या ज्याकुणाबद्दल जगाशी बोलते आहेस तू
ते नाव माझे पण तुझ्या ओठात नाही आजही

स्वप्नातल्या स्वप्नात 'ती' ताटात आली यारहो,
पण भाकरी आली खरी पोटात नाही आजही

घोटामध्ये एकाच जी मज लाविते झिंगायला
ती बाटलीमधली नशा पाण्यात नाही आजही

अख्खी पटावर जिंदगी लावून खेळावे अशी
ती सोंगटी लाखातली डावात नाही आजही

.......... शेवटी

Submitted by महेश मोरे स्वच्छंदी on 19 July, 2019 - 03:07

.......... शेवटी

- स्वच्छंदी

तू मला भेटायला ये...शेवटी

पण खरे सांगायला ये...शेवटी

नाव घेउन कोण मज बिलगायचे ?

तू तरी बिलगायला ये...शेवटी

घाव तू जमतील तितके दे मला

पण जखम बांधायला ये...शेवटी

जिंदगीचा साज सुंदर जाहला

ये प्रिये, उतरायला ये...शेवटी

तो म्हणाला की,"कुणी नाही तुझे."

चल गड्या मोजायला ये...शेवटी

Pages

Subscribe to RSS - स्वच्छंदी