#आयुष्य

आयुष्यातील खरे सुख

Submitted by ShabdVarsha on 29 March, 2021 - 07:12
मैत्री

आयुष्यातील खरे सुख

     लेखन : शब्दवर्षा

भेट

Submitted by हजारो ख्वाईशे ऐसी on 7 May, 2018 - 21:15

आज थोरल्या वाड्यातल्या आज्जीच्या लग्नाचा ५० वा वाढदिवस. आज्जीला काहीकाही गोष्टी आजकाल लक्षात राहत नसल्या तरी आज्जी आजची तारीख विसरायची नाही.

नेहमीसारखी भल्या पहाटे ऊठून, सगळं आवरून आज्जी खोलीत आली. आज कोण जाणे का पण मन हवं तितकं आनंदी नव्हतं.

Subscribe to RSS - #आयुष्य