comedy

पडेल तो चढेल काय?

Submitted by सखा on 31 August, 2020 - 01:19

पडेल चेहऱ्याचे प्राध्यापक कोणालाच आवडत नाही मात्र पडेल ते काम करणारा माणूस कायम सगळ्यांना आवडतो. जो पडेल तो चढेल हे सूत्र मी नेहमीच लोकांना सांगतो. मी निवडणुकीत सपशेल पडेल पण पराभव मान्य करणार नाही अशी मस्तवाल वृत्ती काही राजकारण्यांमध्ये दिसून येते.
अशाच एका भ्रष्टाचारी नेता कम अभिनेत्या बद्दल

विनोदी लेखक एक मूलभूत चिंतन

Submitted by सखा on 30 August, 2020 - 01:00

तुम्हाला विनोदी लेखक व्हायचं असेल तर तुम्ही फार मोठी रिस्क घेत आहात हे लक्षात घ्या.
तुम्हाला अनेक चित्रविचित्र अनुभवातून जावं लागेल आणि त्यासाठी तुम्हाला वाघाचं काळीज लागेल. वाघाचं काळीज लागेल म्हणजे हे केवळ शाब्दिक बरंका नसता तुम्ही ताबडतोब ताडोबाच्या जंगलातुन खरा वाघ धरून आणाल आणि हार्ट सर्जन कडे घेऊन जाल व हार्ट सर्जनचे बीचाऱ्याचे भीतीने हार्ट बंद कराल. तसे कृपया करू नका.

विषय: 

अति शहाण्यांची जत्रा

Submitted by अनिकेत कुंदे on 24 July, 2020 - 05:28

गावाचं नाव मोरेवाडी, गुहेत खजिना सापडतो पण या वाडीत मोरे जरा जास्तच सापडले. आणि यांनी पण लगेच नामकरण करून घेतले अस म्हणायला हरकत नाही. तस गाव साऱ्या धर्म , जातीच्या व्यक्तींनी भरलेलं असुन काही कुणाची ओळख त्यावरून नव्हती.

सलीम भाई गावचे सरपंच, उपसरपंच आप्पा मोरे, खुनशी राजकारण नव्हते गावात. पण जत्रेवरून लई तुफान भांडणे व्हायचे बघा!!!

३-४००० लोक वस्ती असलेल्या मोऱ्यांच्या मोरेवाडी मध्ये सर्वात तरुण व्यक्तिमत्त्व म्हणजे आबा उर्फ नीलकंठ मोरे, वय फक्त ७५ वर्ष, त्यांच्या बरोबरचे आबाची वाट पाहतच होते स्वर्गात.

Subscribe to RSS - comedy