थोडंफार विनोदी

विनोदी लेखक एक मूलभूत चिंतन

Submitted by सखा on 30 August, 2020 - 01:00

तुम्हाला विनोदी लेखक व्हायचं असेल तर तुम्ही फार मोठी रिस्क घेत आहात हे लक्षात घ्या.
तुम्हाला अनेक चित्रविचित्र अनुभवातून जावं लागेल आणि त्यासाठी तुम्हाला वाघाचं काळीज लागेल. वाघाचं काळीज लागेल म्हणजे हे केवळ शाब्दिक बरंका नसता तुम्ही ताबडतोब ताडोबाच्या जंगलातुन खरा वाघ धरून आणाल आणि हार्ट सर्जन कडे घेऊन जाल व हार्ट सर्जनचे बीचाऱ्याचे भीतीने हार्ट बंद कराल. तसे कृपया करू नका.

विषय: 

विचार, निर्विचार वगैरे..

Submitted by पाचपाटील on 1 July, 2020 - 15:36

'धावत्या मनाची थोडी मजा घेण्याची एक टेक्निक आहे.'
'ते असू दे... पण हे मन वगैरे म्हणजे जरा जास्तच झालं..!'
'उगाच फाटे फोडू नकोस.. माझा सांगायचा मूड झालाय.. ऐक चूपचाप..'
'हम्म.. सांग आता न् मग काय ..!'

तर तुझ्या डोक्यात तुझ्या नकळत, सतत काही ना काही 'विचार' चाललेले असतात, ते विचार म्हणजेच तुझं मन वगैरे आहे, असं समजून चालूया थोडा वेळ..

एरव्ही रूटीनमध्ये गळ्यापर्यंत बुडून गेलेला असतोस,
तेव्हा हे विचार ऐकू येत नाहीत, कारण त्यावेळी तू त्यांना काही भाव देण्याच्या मूडमध्ये, स्थितीमध्ये नसतोस.

Subscribe to RSS - थोडंफार विनोदी