विनाश

औद्योगिकरणाच्या विमानाचे कोसळणे टाळा! लेखक - अ‍ॅड. गिरीष राऊत

Submitted by नानबा on 29 May, 2018 - 08:40

औद्योगिकरणाच्या विमानाचे कोसळणे टाळा. औद्योगिकरणाचे विमान मानवजातीला व जीवसृष्टीला विनाशाकडे वेगाने नेत आहे. ते कोसळणार हे तर निश्चित आहे. ते कोसळण्याआधी सुरक्षितपणे उतरवावे. थोडक्यात क्रॅशलॅडिंग टाळावे. ते, त्यातील प्रवासी म्हणजे मानवजात वाचवण्यासाठी आवश्यक आहे.

शब्दखुणा: 

अखेर

Submitted by र।हुल on 27 June, 2017 - 10:49

दुर कुठंतरी अंधाराच्या पोकळीतून आवाज आला,
"कोण आहेस?"
"मी.. मी काळ." गडगडाटी हसत त्यानं उत्तर दिलं.
"कुणाचा?"
"ह्या सगळ्या सृष्टीचा."
"सगळंच तर हिरावलंस तू ह्या धरेचं. आणखी काय हवंय?"
"आता तुझा प्राण."
"मी निराकार आहे."
"असेल पण तुला मी घडवलंय, माझ्याच कल्पनेनं!"
"हा तुझा भ्रम आहे. मी स्वयंभू आहे."
"कसला स्वयंभू? ह्या धरेचा विनाश होताना कुठं होतास मग तू? का नाही त्याचवेळी मला थांबवलंस?"

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - विनाश