तुझे रुप चित्ती राहो

रंग रेषांच्या देशा.... - तुझे रुप चित्ती राहो...

Submitted by प्रदीपा on 24 September, 2015 - 04:33

या विभागात सगळ्यात पहिला आलेला मल्लीनाथ चा गणपती पाहिला आणि ठरवले की आपण ही टाकू इकडे एखादे चित्र.. असंच झटपट काढून...

तसे भरपूर गणपती काढून झालेत... शाळेत असताना पेन्सील ने गणपती काढायचे वेगवेगळ्या मूडमधले... असा छंदच लागत असे गणपतीची सुट्टी पडली कि,

पण.. अजुन पेन्सील हातात घ्यायला सवडच झाली नाहीय... तोवर आठवलं .. मागे कधीतरी रंगां चे फटकारे मारुन एक समर्थ आणि गणपती काधलेला आहे... सध्या नवा काढुन होइपर्यन्त तो द्यावा.. माय्बोलीच्या गणेशोत्सवात आपला पण सहभाग...:)

प्रांत/गाव: 

रंगरेषांच्या देशा - तुझे रुप चित्ती राहो ।। जय मल्हार ।।

Submitted by MallinathK on 22 September, 2015 - 04:54

।। जय मल्हार ।।

'तुझे रुप चित्ती राहो' म्हणत हे [^] चित्र काढले तरी हाताची शिवशिव काही कमी होत नव्हती. म्हणुन अजून एक कागद काळा केला. हुबेहूब काढणे जमले नाही, पण हाताची शिवशिव थोडी कमी झाली Happy

माध्यम - पेन्सिल आणि पिवळा रंगखडु.
फोटोला बॉर्डर लावण्यासाठी पिकासा वापरला आहे.

(क्लिक टु एन्लार्ज. )

Subscribe to RSS - तुझे रुप चित्ती राहो