मल्लिनाथ.

रंगरेषांच्या देशा - तुझे रुप चित्ती राहो ।। जय मल्हार ।।

Submitted by MallinathK on 22 September, 2015 - 04:54

।। जय मल्हार ।।

'तुझे रुप चित्ती राहो' म्हणत हे [^] चित्र काढले तरी हाताची शिवशिव काही कमी होत नव्हती. म्हणुन अजून एक कागद काळा केला. हुबेहूब काढणे जमले नाही, पण हाताची शिवशिव थोडी कमी झाली Happy

माध्यम - पेन्सिल आणि पिवळा रंगखडु.
फोटोला बॉर्डर लावण्यासाठी पिकासा वापरला आहे.

(क्लिक टु एन्लार्ज. )

Subscribe to RSS - मल्लिनाथ.